Követelmények

Az iskola elérhetősége

Kecskeméti Bolyai János Gimnázium
Címe: 6000 Kecskemét, Irinyi u. 49.
OM kódja: 027945
Telefon: 76/482-071
Fax: 76/507-523
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Honlap: www.bolyai-kkt.sulinet.hu

 

Elérhetőségünk

Követelményszint az angol emelt szintű osztályba jelentkezők számára


Angolból csak szóbeli felvételi beszélgetést tartunk. 
Az 5-6 perces beszélgetés során képleírás segítségével kell társalogni az alábbi, általános társalgási témakörökről:


 1.    Family and Friends
 2.    School
 3.    Houses and Flats
 4.    Daily Routine
 5.    Sports
 6.    Hobbies
 7.    Shops and Clothes
 8.    Weather and Seasons
 9.    Health
 10.    Travelling


Angol nyelvtanból az alábbi igeidők ismeretét tartjuk szükségesnek:

Simple Present Tense
Present Continuous Tense
Simple Past
Past Continuous Tense
Simple Future Tense
’going to’ Future
Present Perfect Tense


Követelményszint német nyelvi tanulmányi területre jelentkezők számára 
    
    Szóbeli feladat: képleírás segítségével beszélgetés
A tanuló 2-6 képet kap, melyek a fentiekben felsorolt témák egyikéhez kapcsolódnak. A tanuló a képeken lévő szituációkat, történéseket önállóan német nyelven fogalmazza meg, a hasonlóságokat, különbségeket megállapítja.
A témát tanári segítő kérdések alapján fejti ki.

 1. Ich und meine Familie (Eltern, Großeltern, Verwandte)
 2. Familienfeste (Geburtstag, Party, Weihnachten)
 3. Mein Haus/Meine Wohnung (Wie sieht mein Zimmer aus?)
 4. Einkaufen (Wo kann man einkaufen?)
 5. Mein Hobby (Freizeitaktivitäten, außerschulische Tätigkeiten)
 6. Mein Stundenplan und meine Schule (Unterrichtsfächer, Lieblingsfächer)
 7. Mein Wohnort (Was zeigst du einem ausländischen Gast?)
 8. Mahlzeiten (Frühstück, Mittagessen, Abendessen)
 9. Hausarbeit (Wobei helfe ich zu Hause?)
10. Mein Tagesablauf (Vom Aufstehen bis zum Schlafengehen)

A beszélgetés során alkalmazandó nyelvtani ismeretek:
1. Präsens (tőhangváltós igék, elváló igekötős igék)
2. Perfekt (a múlt idő képzése, haben, sein)
3. Reflexive Verben (visszaható igék)
4. Modalverben (módbeli segédigék: können, dürfen; müssen, wollen, sollen)
5. Imperativ (felszólító mód)
6. Konjuktionen (weil, dass, ob, und, sondern, oder, denn, aber)
7. Wechselpräpositionen (wo?, wohin? stehen, liegen, hängen, stellen, legen)
8. Vonzatos igék (amelyek előfordulnak az általános iskolai tananyagban, A1-A2 szint)
9. Feltételes jelen
10. Melléknévragozás (gyenge)
11. A melléknév fokozása


Követelményszint a sporttagozatos osztályba jelentkezők számára


1. Általános kondícionális és koordinációs képesség felmérés:
Fizikai képességek felmérése:
- 30 méter síkfutás /mp/  
- függés /mp/
- fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás /db/
- helyből távolugrás /cm/
- medicinlabda vetése fej fölött hátra két kézzel /m/

Labdajátékok:
- a két kiemelt sportágban (kosárlabda és labdarúgás) megadott feladatsor végrehajtása.
Az általános rész mindenki számára kötelező, a két kiemelt labdajáték csak a kosárlabdát és a labdarúgást „tantárgyként” választó diákok számára kötelező.
Más sportágak képviselői (atléták, kézi- és röplabdások, valamint egyéni sportolók) az addig megszerzett eredményeik alapján kerülnek besorolásra.

2. Eddigi sportpályafutása során elért eredmények igazolása

3. Sportorvosi igazolás

A GYAKORLATOK LEÍRÁSA

Fizikai képességek felmérése

30 m síkfutás: (egy kísérlet) fiú–lány bontásban.
Fiú: 4,8, lány 5,2 mp alatt - 1 pont

Függés: (egy kísérlet) 30 mp = 1 pont
Kiinduló helyzet: függés gyűrűn.
A gyakorlat végrehajtása: A tanár indító jelére karhajlításban függés 30 másodpercig. 

Fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás (egy kísérlet)
Fiú: 20 db, lány: 10 db = 1 pont
Kiinduló helyzet: 
Mellső fekvőtámasz. A váll, a csípő és a boka egy vonalban, vállszélesnél szélesebb kéztámasz, az ujjak előre néznek, a fej mérsékelten emelt.
A gyakorlat végrehajtása: 
1. ütem: karhajlítás, a váll és a csípő együtt mozog, a könyök legalább derékszögig hajlik, a fej emelt;
2. ütem: karnyújtás kiinduló helyzetbe.

Helyből távolugrás: (3 kísérlet)
Kiinduló helyzet: Vonal mögött terpeszállás, rézsútos magastartás.
1. ütem: térdhajlítással karlendítés hátsó rézsútos mélytartásba.
2. ütem: elugrás páros lábról a vonal mögül (rálépés nélkül) karlendítéssel előre. Érkezés páros lábra.
Fiú:180 cm, lány 160 cm felett = 1 pont


Medicinlabda vetés hátra: (3 kísérlet) 
Fiú: 8 méter, lány:7 méter felett = 1 pont
Kiinduló helyzet: 
Terpeszállás a dobóvonal előtt háttal felállással, a medicinlabda a kézben, könyökben hajlított karral, a mell előtt.
1. ütem: térd- és csípőhajlítás közben a medicinlabda beengedése a két láb közé, karnyújtással mélytartásba;
2. ütem: lábnyújtással és törzsfeszítéssel a medicinlabda nyújtott karú vetése, karlendítéssel mellső középtartáson és magas tartáson át, hátra.


Labdajátékok

Labdarúgás:
1. gyakorlat: 5 pont
- a földről lábbal felvett labdával labdaemelgetés váltott lábbal folyamatosan hibázásig (a labda leesik a földre) vagy max. 50 érintésig. 

2. gyakorlat:  5 pont
-    megadott irányban „A” pontból „B” pontig vágtafutás (20m), majd az itt található öt labdát lövéssel úgy kell a kapuba juttatni, hogy minden rúgás után újra meg kell kerülni az „A” pontban lévő bóját (a labdák és a bója között is vágtafutás). 
Értékelési szempontok: a vágtafutások időtartama és a rúgások technikája, ereje és pontossága.

3. gyakorlat: 5 pont
 - egymás elleni játék, melynél az aktivitás, a helyezkedés, és labdarúgásban előforduló mozgások illetve technikai elemek alkalmazását vesszük figyelembe.


Kosárlabda:
1. gyakorlat: 5 pont
Alapelemek: (indulás, megállás, fektetett dobás mindkét oldalon)

2. gyakorlat: 5 pont
Labdavezetésből különböző dobásfajták bemutatása.

3. gyakorlat: 5 pont
5:5 elleni játék, melynél az aktivitás, a helyezkedés, és kosárlabdában előforduló mozgások, illetve technikai elemek alkalmazását vesszük figyelembe.


Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries