Beiskolázási tervünk

Az iskola elérhetősége

Kecskeméti Bolyai János Gimnázium
Címe: 6000 Kecskemét, Irinyi u. 49.
OM kódja: 027945
Telefon: 76/482-071
Fax: 76/507-523
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Honlap: www.bolyai-kkt.sulinet.hu

 

Elérhetőségünk

Az emelt szintű matematika és természettudományos osztályunkba azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik az átlagosnál nagyobb érdeklődést mutatnak a természettudományos tantárgyak, a matematika, fizika, informatika iránt és vállalják, hogy az iskolát képviselik a különböző versenyeken. Az első két évben az emelt óraszámú matematikával alapozzuk meg a természettudományok magasabb szintű elsajátítását. A 11. és 12. évfolyamon pedig a diákok érdeklődési körüknek megfelelően választhatnak további matematika órákat illetve tanulhatnak emelt óraszámban fizikát, informatikát, biológiát vagy kémiát. A legtehetségesebb diákoknak lehetőséget biztosítunk a nyelvi órák magasabb óraszámban való tanulására is, amellyel a biztosabb nyelvtudás megszerzését segítjük.

 A képzés színvonala, a szakosodás lehetővé teszi, hogy tanulóink eredményesen készüljenek fel az emelt szintű érettségire valamint a mérnöki, informatikus, közgazdasági vagy orvosi egyetemeken folytatott felsőfokú tanulmányaikra.

 

 

Az emelt szintű sportosztályban a testnevelési órák száma kiegészül a nulladik és az 1. órában tartott, az adott sportághoz kapcsolódó szakedzővel irányított foglalkozással. Sportosztályunk fő profilja a fiú és a leány kosárlabda, az atlétika, a fiú röplabda és labdarúgás. Oktatásuk a „köznevelési sportiskolai” kerettanterv szerint történik. A tagozatra csak azok jelentkezhetnek, akik valamely sportegyesület igazolt versenyzői.

 

Az emelt szintű angol nyelvi osztályunkba azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik magas szintű angol nyelvtudást szeretnének szerezni. A képzés középhaladó szintről indul. A négy év során végig heti 6 órában tanulják az angolt. A 12. évfolyam végére minden tanuló legalább középfokú (B2) nyelvvizsgát vagy azzal egyenértékű emelt szintű érettségit tesz. Emellett a tanulók nagy része angol felsőfokú (C1) nyelvvizsgát is szerez.

 

Spanyol–magyar két tanítási nyelvű osztályunk öt évfolyamos. Erre a tehetségfejlesztő tagozatra olyan motivált, önálló tanulásra képes, jó nyelvérzékkel rendelkező, nagyon szorgalmas diákokat várunk, akik egy év intenzív nyelvtanulás után képesek spanyol nyelven más tantárgyakat is tanulni. A spanyol nyelv oktatása teljesen kezdő szintről indul. Az első év

során a tanulóknak a haladó szintű nyelvtudás mellett a célnyelven való tanulás képességét is el kell sajátítaniuk. Olyan diákokat várunk, akik örömmel vállalják ezt a kihívást is. Az első, előkészítő évben 18 órában intenzív spanyol nyelvi képzés folyik, amelyet heti három órában spanyol anyanyelvű tanár tart. A második évtől minden évfolyamon három-három tantárgyat (történelem, földrajz és célnyelvi civilizáció) spanyolul tanulnak a diákok, melyek közül kettőből spanyol nyelvű érettségi vizsgát kell tenniük az ötödik (12. évfolyam) végén. Ha az emelt szintű spanyol nyelvi érettségit legalább 60%-ra (jelesre) teljesítik, államilag elismert felsőfokú, C1 típusú nyelvvizsgát kapnak a kétnyelvű, Spanyolországban is elismert érettségi bizonyítvány mellé. A tíz évvel ezelőtt elindított osztályban végzett diákok mindegyike megszerezte ezt az oklevelet. Második idegen nyelvként angol nyelvet tanulnak majd a tanulók haladó szinten, s az ötödik év végére többségük felsőfokú (C1), a többiek pedig középfokú (B2) nyelvvizsgát szereznek. Az ebben az osztályban érettségizett diákjaink általában két nyelvvizsgával kezdik el egyetemi tanulmányaikat leginkább gazdasági, kommunikációs, orvos- és egészségtudományi valamint mérnöki területeken.

 

Német–angol nyelvi előkészítő osztályunkat öt évfolyamosra hirdetjük. Az első évben 12 német és 6 angol nyelvi óra mellett informatikát, matematikát és szövegértést tanulnak diákjaink. Mindkét idegen nyelvet végig emelt óraszámban tanítjuk. A német nyelv haladó szintről, az angol nyelv oktatása kezdő szintről indul. A diákoknak lehetőségük van iskolán belül megszerezni a hazai felsőfokú nyelvvizsgát kiváltó DSD nemzetközi nyelvvizsgát is. Az angol nyelv magas óraszáma pedig biztosítja az emelt szintű érettségi vizsgára avagy a középfokú nyelvvizsgára való sikeres felkészülést.

 

Általános tagozatú osztályunkat azoknak a diákoknak indítjuk, akik minden tantárgyból jól teljesítenek, de egyelőre nem szeretnék elkötelezni magukat egyik irányba sem. Ebben az osztályban lehetőséget kapnak arra, hogy az általános műveltség megszerzésének folyamatában alakuljon ki bennük, hogy milyen pályára szeretnének lépni. Az ide járó tanulók 11. és 12. osztályban nagyobb óraszámban tanulják azokat a tantárgyakat, amelyekre az egyetemi/főiskolai felvételihez szükségük van.