Követelmények

Követelményszint az angol emelt szintű osztályba jelentkezők számára


Angolból csak szóbeli felvételi beszélgetést tartunk. 
Az 5-6 perces beszélgetés során képleírás segítségével kell társalogni az alábbi, általános társalgási témakörökről:


 1.    Family and Friends
 2.    School
 3.    Houses and Flats
 4.    Daily Routine
 5.    Sports
 6.    Hobbies
 7.    Shops and Clothes
 8.    Weather and Seasons
 9.    Health
 10.    Travelling


Angol nyelvtanból az alábbi igeidők ismeretét tartjuk szükségesnek:

Simple Present Tense
Present Continuous Tense
Simple Past
Past Continuous Tense
Simple Future Tense
’going to’ Future
Present Perfect Tense


Követelményszint német nyelvi tanulmányi területre jelentkezők számára 
    
    Szóbeli feladat: képleírás segítségével beszélgetés
A tanuló 2-6 képet kap, melyek a fentiekben felsorolt témák egyikéhez kapcsolódnak. A tanuló a képeken lévő szituációkat, történéseket önállóan német nyelven fogalmazza meg, a hasonlóságokat, különbségeket megállapítja.
A témát tanári segítő kérdések alapján fejti ki.

 1. Ich und meine Familie (Eltern, Großeltern, Verwandte)
 2. Familienfeste (Geburtstag, Party, Weihnachten)
 3. Mein Haus/Meine Wohnung (Wie sieht mein Zimmer aus?)
 4. Einkaufen (Wo kann man einkaufen?)
 5. Mein Hobby (Freizeitaktivitäten, außerschulische Tätigkeiten)
 6. Mein Stundenplan und meine Schule (Unterrichtsfächer, Lieblingsfächer)
 7. Mein Wohnort (Was zeigst du einem ausländischen Gast?)
 8. Mahlzeiten (Frühstück, Mittagessen, Abendessen)
 9. Hausarbeit (Wobei helfe ich zu Hause?)
10. Mein Tagesablauf (Vom Aufstehen bis zum Schlafengehen)

A beszélgetés során alkalmazandó nyelvtani ismeretek:
1. Präsens (tőhangváltós igék, elváló igekötős igék)
2. Perfekt (a múlt idő képzése, haben, sein)
3. Reflexive Verben (visszaható igék)
4. Modalverben (módbeli segédigék: können, dürfen; müssen, wollen, sollen)
5. Imperativ (felszólító mód)
6. Konjuktionen (weil, dass, ob, und, sondern, oder, denn, aber)
7. Wechselpräpositionen (wo?, wohin? stehen, liegen, hängen, stellen, legen)
8. Vonzatos igék (amelyek előfordulnak az általános iskolai tananyagban, A1-A2 szint)
9. Feltételes jelen
10. Melléknévragozás (gyenge)
11. A melléknév fokozása


 

Gyakorlati felvételi követelmények a köznevelés típusú sportosztályba 

 

 

A sport gyakorlati felvételi három egységből áll:

 1. Általános kondicionális és koordinációs képességek felmérése;        
 2. Sportági alkalmassági    ;
 3. Sportorvosi és egyesületi igazolás (bármelyik igazolás hiánya a „nem felelt meg” minősítést vonja maga után)

 

Az elérhető maximális pontszám 50 pont. A 29 pont alatti (azaz 28 pont és kevesebb) összes pontszám a „NEM FELELT MEG” minősítést vonja maga után.

 


Az olimpiai sportágakban a felvételi évében, vagy az azt megelőző két évben (6-7-8. osztályban) korosztályos magyar bajnoki címet szerzett, vagy a felvételi évében, vagy az azt megelőző két évben (6-7-8. osztályban) versenyjegyzőkönyvben szerepelt korosztályos válogatott MENTESÜL a sportosztályba kerülésért kötelező gyakorlati felvételi alól, és maximális sport felvételi pontszámot kapnak.

Az eredményeiket és válogatott tagságukat a sportági Szakszövetségek által kiadott hivatalos, pecséttel ellátott igazolással kell bizonyítaniuk, melyet legkésőbb a gyakorlati felvételi napjáig le kell adniuk!!!

 

 1. ÁLTALÁNOS KONDÍCIONÁLIS ÉS KOORDINÁCIÓS KÉPESSÉGEK FELMÉRÉSE

0-12 pont

 

Az alább felsorolt hat tesztből legalább négy sikeres teljesítése kötelező! Két nullás teszt a „nem felelt meg” minősítést vonja maga után!

 

A.) Ingafutás (mp)                        0-1-2 pont
B.) Függés (mp)                        0-1-2 pont
C.) Fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás (db) NETFIT    0-1-2 pont
D.) Helyből távolugrás (cm)                    0-1-2 pont
E.) Medicinlabda vetése fej fölött hátra két kézzel (m)    0-1-2 pont

F.) Hasizom teszt                        0-1-2 pont

 

 

A gyakorlatok végrehajtásának leírása:

 

 1. Ingafutás (egy kísérlet)

A kosárlabda pálya alapvonala és a félpálya vonala között (14 m) kell 5x oda-vissza (10 hosszt) futni.

A gyakorlat végrehajtása: A tanulók felállnak a kosárlabda pálya alapvonala mögé, úgy hogy nem érinthetik a vonalat semmilyen részükkel. A tanár indító jelére kezdik a felvételizők a tesztet. Elfutnak teljes sebességgel a kosárlabda pálya felező vonaláig, ott azt lábbal megérintve kitámasztanak, és teljes sebességgel visszafutnak az alapvonalig, ahol azt szintén lábbal megérintve újra kitámasztanak, és még négyszer megismétlik a feladatot. A feladat végén (ötödik visszaérkezésnél a kiinduló helyre) a kosárlabda pálya alapvonalán teljes sebességgel kell átfutni.

 

Érvénytelen az időeredmény, ha a tanuló egyszer is nem érintette meg lábbal valamelyik vonalat!

Ebben az esetben még egyszer próbálkozhat a végén, de ha a második futásánál is hibázik, akkor 0 pontot kap az igafutására!

 

Pontozása:    Fiú:    0 pont:    34:01 és fölötte         Lány:    0 pont    35:01 és fölötte

            1 pont:    34:00 – 32:01 mp között        1 pont    35:00 – 33:01 mp között

            2 pont:    32:00 mp és alatta            2 pont: 33:00 mp és alatta

 1. Függés (egy kísérlet) 

Kiinduló helyzet: Hajlított karú függés felső fogással a húzódzkodó rúdon, az áll a rúd vonala fölött kell hogy legyen, de nem érhet hozzá. A gyakorlat megkezdéséig a tanuló a bordásfalon támaszkodhat a lábával.

A gyakorlat végrehajtása: A tanár indító jelére a bordásfalon már nem támaszkodhat a felvételiző és a kiinduló helyzetben leírt hajlított karú függésben kell hogy megtartsa magát. Az áll vonala a húzódzkodó rúd vonala alá nem kerülhet. Ha az áll vonala a húzódzkodó rúd vonala alá kerül, vagy a tanuló eléri a maximális pontnak megfelelő másodpercet, akkor véget ér a feladat.

 

Pontozása:    Fiú:    0 pont      0 – 30” között        Lány:    0 pont      0 – 30” között

            1 pont    31 – 59” között            1 pont    31 – 44” között

            2 pont    60” -                    2 pont    45” -

 

 

 1. Fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás (egy kísérlet)

NETFIT ütemezett fekvőtámasz teszt. Az ütemezett fekvőtámasz teszt során a fekvőtámasz-helyzetben 90°-os könyökszögig végzett karhajlítást karnyújtást kell végezni hangjelzésre folyamatosan.

Kiinduló helyzet: A tanuló vállszélességű fekvőtámaszban helyezkedik el, kezei előre néznek, ujjai nyújtottak, lábai egyenesek és kissé nyitottak, lábujjain támaszkodik. (A teszt hanganyagának indításáig térdelőtámaszba ereszkedhet!)

A gyakorlat végrehajtása: A tanuló maximális számú karhajlítás-nyújtást igyekszik végrehajtani a hanganyag által diktált ütemben (1 db karhajlítás-nyújtás / 3 mp), törekedve arra, hogy teste folyamatosan egyenes vonalban maradjon, és a karhajlítás mélysége minden ismétlésnél kb. 90°-os legyen. A teszt addig tart, amíg a tanuló el nem éri a maximális ismétlésszámot (35 db), vagy már nem képes több karhajlítás-nyújtást helyes technikával végrehajtani, magáll, illetve másodjára téveszti el az ütemet.

 

Pontozása:    Fiú:    0 pont:  0 – 19 ismétlésszám        Lány:    0 pont:      0 -  9 ismétlésszám

            1 pont: 20 - 29 ismétlésszám           1 pont:    10 - 19 ismétlésszám

            2 pont: 30 - tól                               2 pont:     20 - tól

 

 

 1. Helyből távolugrás (3 kísérlet) 

Kiinduló helyzet: A tanuló a kijelölt vonal mögött áll, térdei hajlítottak, a karjai a test előtt, párhuzamosan a talajjal, a lábujjak éppen érintik az elugró vonalat.

A gyakorlat végrehajtása: A tanuló a kar hátra majd előre lendítésével vegyen lendületet és rugaszkodjon el arra törekedve, hogy a lehető legmesszebb érjen talajt. Érkezés páros lábra. A tanuló három kísérletet tehet és a legjobb eredményt kell rögzíteni az elért távolságot centiméterben megadva. Az ugrás távolságát az elugró helyhez közelebb eső sarok talajra érkezési pontjáig mért legrövidebb távolság adja.

 

Pontozása:    Fiú:    0 pont:        0 – 189 cm között        Lány:    0 pont:        0 – 169 cm között

            1 pont:    190 – 219 cm között            1 pont:    170 – 199 cm között

            2 pont:    220 cm-től                2 pont:    200 cm-től    

 

 

 1. Medicinlabda vetés hátra (3 kísérlet)

Fiúk 4 kg-os, Lányok 3 kg-os medicinlabdával

Kiinduló helyzet: Terpeszállás a dobóvonal előtt háttal felállással, a medicinlabda a kézben, könyökben hajlított karral, a mell előtt.

A gyakorlat végrehajtása:

1. ütem: térd- és csípőhajlítás közben a medicinlabda beengedése a két láb közé, karnyújtással mélytartásba;

2. ütem: lábnyújtással és törzsfeszítéssel a medicinlabda nyújtott karú vetése, karlendítéssel mellső középtartáson és magas tartáson át, hátra.

 

Pontozása:    Fiú:    0 pont:        0,0 –   7,0 m között        Lány:    0 pont:       0,0 – 6,0 m között

            1 pont:        7,1 –   9,9 m között            1 pont:       6,1 – 8,9 m között    

            2 pont:      10,0 m-től                2 pont:       9,0 m-től    

 

 1. Hasizom teszt (egy kísérlet)

Kiinduló helyzet: Hanyatt-fekvés bordásfalnál, lábfejek terpeszben beakasztva a bordásfal egyik fokába úgy, hogy a térdízület és a csípőízület derékszöget zár be. Kartartással mellső rézsútos mélytartásban. 

A gyakorlat végrehajtása: A tanuló maximális számú felülést igyekszik végrehajtani a hanganyag által diktált ütemben (1 db felülés / 3 mp). A teszt addig tart, amíg a tanuló el nem éri a maximális ismétlésszámot (60 db), vagy már másodszor nem érintette meg a bordásfal azon fokát, amelyiken a talpa támaszkodik, megáll, illetve másodjára téveszti el az ütemet.

1. ütem: törzsemelés és két láb között két kézzel bordásfal érintés, a bordásfal azon fokát kell megérinteni, amelyiken a talpa támaszkodik

2. ütem: törzsleengedés kiindulóhelyzetbe.

Pontozása:    Fiú:    0 pont:      0 – 39 ismétlésszám      Lány:      0 pont:  0 – 39 ismétlésszám

            1 pont:    40 – 59 ismétlésszám                      1 pont: 40 – 59 ismétlésszám

            2 pont:    60 ismétlésszám                              2 pont: 60 ismétlésszám    

 

2.) SPORTÁGI ALKALMASSÁG 0- 38 pont

 

A sportági alkalmasságit a jelentkező a felvételi ill. az azt megelőző két tanévben (6-7-8. osztályban) elért sporteredményeiből számítjuk az alábbiak szerint:

 

38 pont    Olimpiai sportágban, Magyar bajnoki 2-8. helyezés

 

35 pont:    Olimpiai sportágban, Magyar bajnokság első osztályában vagy a kiemelt utánpótlás bajnokságában való szereplés 9-16. hely; 

 

32 pont:    Olimpiai sportágban, Diákolimpia országos döntőn 1-8. helyezés

 

29 pont:    Olimpiai sportágban, Magyar bajnokság területi és regionális döntő 2-4. hely 

 

26 pont:    Olimpiai sportágban, Diákolimpia országos elődöntőn elért 2-4. hely

 

23 pont: Nem olimpiai sportágban Magyar bajnoki 1-8. helyezés;

 

20 pont: Nem olimpiai sportágban Diákolimpia országos döntőn elért 1-8. helyezés.

 

17 pont: Nem olimpiai sportágban Magyar bajnoki 9-16. hely;

 

0 pont: Az olimpiai és nem olimpiai sportágakban a fentebb felsorolt eredményeket nem elérők.

 

Az eredményeiket egyesületi vagy a sportági Szakszövetség pecsétjével igazolva, legkésőbb a gyakorlati felvételi napjáig le kell adniuk, különben a „nem felelt meg” minősítést kapja a felvételiző!

 1. SPORTORVOSI ÉS EGYESÜLETI IGAZOLÁS


A hivatalos (pecséttel ellátott) igazolásokat a legkésőbb a gyakorlati felvételi napjáig le kell adni!

Bármelyik igazolás hiánya esetén a felvételiző a „nem felelt meg” minősítést kapja.

 

Kecskemét, 2019. szeptember 16. 

 

                                                                   Testnevelői munkaközösség

 

 

 

Közelgő események

No events

Eseménynaptár

September 2021
M T W T F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

 

 

Tanulást segítő appok

Letölthető diákjaink által fejlesztett appok:

- App-a.apk

- dolgozapp.apk

- Learning_Machine_v1.apk

- Memoria.apk

- MilAxe.apk

- Pilots_Memory.apk

 

Megújult honlapunk

Kedves látogató!

Honlapunk megújult, a régi honlap anyagai továbbra is elérhetőek a itt:
archivum