A Bolyairól

Az iskola elérhetősége

Kecskeméti Bolyai János Gimnázium
Címe: 6000 Kecskemét, Irinyi u. 49.
OM kódja: 027945
Telefon: 76/482-071
Fax: 76/507-523
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Honlap: www.bolyai-kkt.sulinet.hu

 

Elérhetőségünk

Az immár 30 éves Kecskeméti Bolyai János Gimnázium 1987-ben nyitotta meg kapuit. Nevét az 1802-ben született világhírű matematikusról kapta. Jelenleg 567 diák tanul és 49 pedagógus dolgozik az elmúlt három évtizedben országosan is ismertté és elismertté vált intézményben.

A XXI. század korszerű iskoláját szeretnénk megteremteni különböző képzéseinkkel. Matematika, informatika, angol és sport emelt szintű képzéseink mellett spanyol–magyar két tanítási nyelvű, német–angol nyelvi előkészítő valamint általános tantervűosztályainkba jelentkezhetnek a tanulók.

A tanulóknak két idegen nyelvet kell választaniuk. Mivel a diákok az általános iskolákban eltérő óraszámban tanulták az idegen nyelveket, a nyelvi csoportok nem osztályon belül, hanem az évfolyamok szintjén szerveződnek. Így tudjuk megteremteni annak a lehetőségét, hogy mindenki a már elért szinttől folytathassa a nyelvtanulást.

A nyelvi tanulmányi területekre járó diákjaink 99 százaléka az érettségi idejére már középfokú – gyakran felsőfokú – nyelvvizsgával rendelkezik. Az angolon és a németen túl olaszt és spanyolt is lehet nálunk tanulni. Büszkék vagyunk arra, hogy 2008-tól iskolánk „DSD nyelvvizsga központ”, így diákjaink intézményünkben szerezhetik meg német felsőfokú nyelvvizsgájukat. Mivel gimnáziumunk úgynevezett PASCH-iskola, diákjaink tanulmányaik során részt vehetnek az Iskolák: a jövő partnerei“elnevezésű globális projekt tevékenységeiben is.

A Bolyai János Gimnáziumban folyó pedagógiai munka egyik kiemelt célja a tehetséggondozás. Ennek köszönhetően diákjaink évek óta sikeresen szerepelnek az országos és megyei tanulmányi, művészeti és sportversenyeken. Az eredményes tanulást biztosítva csoportbontásban tanítjuk az informatikát, az idegen nyelveket és a matematikát, a matematika és informatika emelt szintű képzésben a fizikát is. Munkánk eredményességét bizonyítja az is, hogy elnyertük a Minősített Tehetséggondozó Műhely címet.

A tanulók több szakkör – mint pl. kreatív írás, versmondó, társasjáték és robotika szakkör, az iskolai vegyeskar, a környezetvédelmi kör, művészeti szakkör, a tantárgyi szakkörök közül pedig a matematika, kémia, biológia, informatika, idegen nyelvi – munkájába kapcsolódhatnak be. Pedagógiai munkánk hátterét szolgálják a legkorszerűbb eszközökkel felszerelt, a kompetencia alapú oktatást is segítő szaktantermek, a számítógépes nyelvi labor, a 650 négyzetméteres tornaterem és a 350 négyzetméteres aula. Az információszerzést, a tudás megalapozását és a szabadidő hasznos eltöltését a tizenháromezer kötetes könyvtár segíti.

Sporteredményeinket megyei és országos szinten is jegyzik. A diákolimpiákon fiú kosárlabdázóink és leány atlétáink rendszeresen a legjobbak között vannak.  Az utánpótlás-nevelés meghatározó intézménye Kecskeméten a Bolyai János Gimnázium. 2006 óta köznevelési sportiskolaként is működünk.  Kiemelt rendezvényünk a Bolyai Kosárlabda Kupa. A versenysport mellett a Bolyai Diáksportkörszervezi az iskolai kosárlabda, labdarúgó, testépítő (kondicionáló), szabadidős programokat.

Iskolánkban a tehetséggondozáson túl a személyiség fejlesztése a fő feladat. Kiemelt figyelmet fordítunk az önismeret fejlesztésére az osztályfőnöki órákon szervezett játékokkal, tréningekkel. Hasonló lehetőséget biztosítanak a hagyományos sport- és tanulmányi versenyeken túl az ének-zenei és képzőművészeti programok (Zengő aula, Bolyai Diákgaléria), a tehetséges irodalmárok felkarolása és a színjátszó kör bemutatói (Bolygató, karácsonyi színdarabok). Az iskola kórusa többször nyert arany és ezüst minősítést a különböző versenyeken. 1994 óta jelenik meg a Bolygatócímű iskolaújság, melyben az intézményi életet bemutató cikkek és a diák írók és költők művei mellett tehetséges képzőművészeink munkái is helyet kapnak. 2000 óta a legtehetségesebb bolyais „írónk, költőnk” elnyerheti a Magó István-díjat.

Hagyományaink őrzése, ápolása iskolaközösségünk szép és nemes feladata. Klasszikus programjaink – mint pl. a gólyanapok, a gólyabál, a szalagavatómegvalósításukban különböznek más iskolákétól. A névadó tiszteletére rendezett Bolyai-napok, a Bolyai Kosárlabda Kupa, a karácsonyi ünnepség, a Zengő aulahangversenysorozat, a Bolyai Diákgaléria, a fordított napi diákdiri-választások mind-mind a „bolyais” szellemiséget gazdagítják.

Az Appendix Alapítvány a Bolyai János Gimnáziumért, mint Akkreditált Kiváló Tehetségpontjutalmazza a legjobb tanulmányi, sport- és művészeti eredményt elért tanulókat, közösségeket, és anyagilag segíti a nemzetközi testvériskolai kapcsolatokat is.

A Bolyaiba felvett vidéki tanulóknak a Táncsics Mihály Kollégium biztosít elhelyezést.

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries