Kezdőlap

A részletes versenykiírást a következő oldalon találod meg:

 

http://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek/oktv_kereteben/2013_2014es_versenyidoszak

 

 

Nemzeti Tehetség Program keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériumamegbízásából, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt és bonyolított pályázati projektek.

Letölthető dokumentumok:

Algoritmizálás

- A német nyelvi kreativitás komplex fejlesztése

- Wahlverwandtschaften - Vonzások és választások

- NTP-MTTD-16-0085  számú „Komplex környezeti természettudományos vizsgálatok” pályázati projekt

- NTP-KKI-16-0189 "Tini Művészeti tanoda

 

2006-ban iskolánk elnyerte a „Közoktatás-típusú sportiskola” címet.

A Nemzeti Utánpótlás Nevelési Intézet által kiírt zártkörű pályázatok nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy iskolánk az utánpótlás-nevelés meghatározó intézménye lehet.

A pályázati forrásból biztosítjuk sportolóink versenyeztetését valamint edzéseket, sportfoglalkozásokat tartunk. A színvonalas munka megvalósításához sporteszközöket tudunk vásárolni. A 2010-es évben 1,5 millió Ft-ot nyertünk.

Az Európai Unió és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló projektjeink:

 (befejezett projekt)

 

HEFOP 3.1.3 (befejezett projekt)

 

Támop 3.1.7

Az Appendix Alapítvány kuratóriuma az alapítvány céljainak megvalósítása érdekében a következő pályázati lehetőségeket hirdeti meg:

1.    „BOLYAI-DÍJ” – További tanulmányaihoz egyszeri 25 000 Ft értékű ösztöndíjban részesül az a 12. évfolyamos tanuló, aki négyéves kiemelkedő tanulmányi eredménye, példamutató magatartása mellett valamely szaktárgyi, kulturális területen vagy sport teljesítményével kimagasló eredményt ért el.
   Az ösztöndíj összege: 25 000 Ft
   A pályázat beadási határideje: 2013. április 30.

2.    A „A BOLYAI KIVÁLÓ TANULÓJA” További tanulmányainak támogatásául ösztöndíjban részesül az a diák, aki  4 évig kitűnő bizonyítványt szerzett, vagy legalább jó tanulmányi eredménye mellett országos szintű tanulmányi versenyen kiemelkedő versenyeredményt ért el.
Az ösztöndíj összege: 12 000-15 000 Ft
    A pályázat beadási határideje: 2013. április 30. (12. évfolyam tanulói)
    A pályázat beadási határideje: 2013. június 14. (9. - 11. évfolyamok tanulói)

3.    „A TANTÁRGY KIEMELKEDŐ TANULÓJA” címet kap és 5 000-10 000 Ft összegű ösztöndíjban részesülhet az a diák - a szaktárgyi munkaközösségek javaslatai alapján - aki az adott tanévben országos vagy megyei (1.-10. hely) versenyeredményt ért el.

A pályázat beadási határideje: 2013. április 30.. (12. évfolyamos tanulói)
    A pályázat beadási határideje: 2013. június 14. (9. - 11. évfolyamok tanulói)

4.    A „JÓ TANULÓ – JÓ SPORTOLÓ” címet kaphat  és tanulmányi ösztöndíjban részesülhet  az a diák, aki sportágában kiemelkedő országos eredményeket ért el, valamint tanulmányi eredményének átlaga négy féléven keresztül 4,5 felett van.
    Az ösztöndíj: 10 000-15 000 Ft
    A pályázat beadási határideje: 2013. április 30. (12. évfolyamos tanulói)
    A pályázat beadási határideje: 2013. augusztus 22. ( 9. - 11. évfolyamok tanulói)

5.    A „LEGEREDMÉNYESEBB CSAPAT” cím adható annak a csapatnak, amelynek egy adott sportágban elért eredményei az adott évben a legkiemelkedőbbek.
A címmel emlékérem, plakett, vagy oklevél adományozható.
    A pályázat beadási határideje: 2013. április 30.. (12. évfolyam tanulói)
    A pályázat beadási határideje: 2013. augusztus 22. (9. - 11. évfolyamok tanulói)

6.    A „KIVÁLÓ SPORTOLÓ” címet kaphatják azok a diákok, akik a sportágukban a négy év alatt kiemelkedő országos vagy nemzetközi eredményeket értek el.
A cím kupa vagy plakett, vagy oklevél adományozásával és 5 000-10 000 Ft  összegű egyszeri tanulmányi ösztöndíjjal jár.
A pályázat beadási határideje: 2013. április 30. (12. évfolyam tanulói)

7.    A „MŰVÉSZETI DÍJ” címet és további tanulmányaihoz 5 000-15 000 Ft összegű tanulmányi ösztöndíjat kaphat az a diák, aki a kultúra valamely területén a gimnáziumi tanulmányai alatt kiemelkedő teljesítményt nyújt.
    Az ösztöndíj értéke: 5 000-15 000 Ft
    A pályázat beadási határideje: 2013. április 30. (12. évfolyam tanulói)
    A pályázat beadási határideje: 2013. június 14. (9. - 11. évfolyam tanulói)

8.    „KÖZÖSSÉGI MUNKÁÉRT” díjban és tanulmányi ösztöndíjban részesül az a tanuló, aki több éven keresztül kiemelkedő iskolai közösségi munkát végzett és magatartása példamutató.
    Az ösztöndíj értéke: 5 000- 10 000 Ft
    A pályázat beadási határideje: 2013. április 30. (12. évfolyam tanulói)
    A pályázat beadási határideje: 2013. június 14. (9. - 11. évfolyam tanulói)

9.    További tanulmányaikhoz a kuratórium tanulmányi ösztöndíjban részesíti azokat a diákokat, akik a gimnáziumi tanulmányaik ideje alatt idegen nyelvbőlnyelvvizsgát szereznek az alábbiak szerint:
Az egyszeri ösztöndíj értéke:
nyelvi tagozatos osztályokban:
a. felsőfokú „C” típusú vizsga esetén                                                               5 000 Ft,
b. A felsőfokú nyelvvizsga mellett megszerzett újabb legalább középfokú nyelvvizsgáért     5 000 Ft
    nem nyelvi tagozatos osztályokban:
a. felsőfokú „C” típusú vizsga esetén                                                              15 000 Ft,
•    két középfokú nyelvvizsga esetén a második nyelvvizsga után:         15 000 Ft
Az alapítvány hozzájárul tanulói jogviszonyban álló diákok DSD-nyelvvizsgájának honosítási költségeihez                                                 max. 5 000 Ft./fő mértékig.
    A  pályázat beadási határideje: 2013. április 30. ( 12. évfolyam  tanulói )

10. Az oktató-nevelő munka színvonalának emelése érdekében pályázatot lehet benyújtani:
a.    az oktató-nevelő munkát segítő technikai eszközök beszerzésére
b.    a csoportbontások, fakultációs foglalkozások, szakkörök teljes vagy részleges finanszírozására,
c.    hiánypótló jegyzetek, tankönyvi segédletek készítésére,
d.    külföldi testvériskolai kapcsolatok támogatására,
e.    az iskola tanulói számára rendezendő kulturális programok támogatására, valamint tanulmányi, kulturális és sportversenyek díjazására.
A pályázat beadási határideje: folyamatosan

11. A munkaközösségek pályázhatnak a szakmai munkát segítő könyvek, elektronikus segédeszközök (tananyagok stb.) biztosításához kapcsolódó könyvtárfejlesztésre, a célra fordítható pályázati keret összege maximum 300.000 Ft.
   A pályázat beadási határideje: 2013. január 15.

12.    „SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJAT” kaphat az a tanuló, aki rászorultságát igazolni tudja, s a pályázat beadása előtti félévben tanulmányi átlaga legalább 4,3 volt, valamint magatartás és szorgalmi eredménye legalább jó értékelést kapott.
A pályázathoz osztályfőnöki javaslatot és jövedelemigazolást kell csatolni. 
   A pályázati keret összege maximum 300.000 Ft.
   Beadási határidő:
    9. -11. évfolyamok tanulói: 2013. február 1-június 15. között folyamatosan
    12. évfolyam tanulói: 2013. február 1. és április 15. között folyamatosan

13. Pályázat szakköri órák tartására
A Bolyai János Gimnázium szaktanárai/vezetése pályázatot adhat be szakköri órák finanszírozására. A szakköröket előre meghatározott beosztás szerint kell tartani, a pályázat féléves időtartamra szól.
Jelentkezéskor fel kell tüntetni a tantárgy nevét, a pedagógus(ok) nevét, a résztvevő diákok nevét, évfolyamát és számát, a szakkör tervezett időpontját és helyét.Beadási határidő 2012. szeptember 15. (I. félév) illetve 2013. február 1. (II. félév)
Elbírálás: a beadást követő 5 munkanapon belül

A nyelvvizsga-támogatáshoz kapcsolódó (9. pont) pályázatot a nyelvvizsgát elért diáknak kell benyújtania, a pályázat elbírálásához szükséges az osztályfőnök és a munkaközösség javaslata, a többi díjra vonatkozóan az osztályfőnök és/vagy a munkaközösség jogosult pályázatot benyújtani.

Kecskemét, 2012. szeptember  3.
   

Dr. Főzőné Timár Éva
Kuratóriumi elnök

 

Tagozat

Központi írásbeli felvételi

Szóbeli vagy gyakorlati

Hozott

Magyar

Matematika

Matematika

30%

40%

 

30%

Informatika

30%

40%

 

30%

Angol emelt

25%

25%

25%

25%

Német – angol nyelvi előkészítő

25%

25%

25%

25%

Spanyol – magyar két tanítási nyelvű

35%

35%

 

30%

Sporttagozat

25%

25%

25%

25%

Általános

35%

35%

 

30%

 

Hozott pontok számítása:

A 7. osztály év végi, a 8. osztály félévi eredményeiből az alábbi tantárgyakat figyelembe véve:
 
magyar nyelvtan és magyar irodalom számtani közepe
matematika
történelem
idegen nyelv
fizika
kémia
földrajz
biológia

 

 

Követelményszint az angol emelt szintű osztályba jelentkezők számára


Angolból csak szóbeli felvételi beszélgetést tartunk. 
Az 5-6 perces beszélgetés során képleírás segítségével kell társalogni az alábbi, általános társalgási témakörökről:


 1.    Family and Friends
 2.    School
 3.    Houses and Flats
 4.    Daily Routine
 5.    Sports
 6.    Hobbies
 7.    Shops and Clothes
 8.    Weather and Seasons
 9.    Health
 10.    Travelling


Angol nyelvtanból az alábbi igeidők ismeretét tartjuk szükségesnek:

Simple Present Tense
Present Continuous Tense
Simple Past
Past Continuous Tense
Simple Future Tense
’going to’ Future
Present Perfect Tense


Követelményszint német nyelvi tanulmányi területre jelentkezők számára 
    
    Szóbeli feladat: képleírás segítségével beszélgetés
A tanuló 2-6 képet kap, melyek a fentiekben felsorolt témák egyikéhez kapcsolódnak. A tanuló a képeken lévő szituációkat, történéseket önállóan német nyelven fogalmazza meg, a hasonlóságokat, különbségeket megállapítja.
A témát tanári segítő kérdések alapján fejti ki.

 1. Ich und meine Familie (Eltern, Großeltern, Verwandte)
 2. Familienfeste (Geburtstag, Party, Weihnachten)
 3. Mein Haus/Meine Wohnung (Wie sieht mein Zimmer aus?)
 4. Einkaufen (Wo kann man einkaufen?)
 5. Mein Hobby (Freizeitaktivitäten, außerschulische Tätigkeiten)
 6. Mein Stundenplan und meine Schule (Unterrichtsfächer, Lieblingsfächer)
 7. Mein Wohnort (Was zeigst du einem ausländischen Gast?)
 8. Mahlzeiten (Frühstück, Mittagessen, Abendessen)
 9. Hausarbeit (Wobei helfe ich zu Hause?)
10. Mein Tagesablauf (Vom Aufstehen bis zum Schlafengehen)

A beszélgetés során alkalmazandó nyelvtani ismeretek:
1. Präsens (tőhangváltós igék, elváló igekötős igék)
2. Perfekt (a múlt idő képzése, haben, sein)
3. Reflexive Verben (visszaható igék)
4. Modalverben (módbeli segédigék: können, dürfen; müssen, wollen, sollen)
5. Imperativ (felszólító mód)
6. Konjuktionen (weil, dass, ob, und, sondern, oder, denn, aber)
7. Wechselpräpositionen (wo?, wohin? stehen, liegen, hängen, stellen, legen)
8. Vonzatos igék (amelyek előfordulnak az általános iskolai tananyagban, A1-A2 szint)
9. Feltételes jelen
10. Melléknévragozás (gyenge)
11. A melléknév fokozása


 

Gyakorlati felvételi követelmények a köznevelés típusú sportosztályba 

 

 

A sport gyakorlati felvételi három egységből áll:

 1. Általános kondicionális és koordinációs képességek felmérése;        
 2. Sportági alkalmassági    ;
 3. Sportorvosi és egyesületi igazolás (bármelyik igazolás hiánya a „nem felelt meg” minősítést vonja maga után)

 

Az elérhető maximális pontszám 50 pont. A 29 pont alatti (azaz 28 pont és kevesebb) összes pontszám a „NEM FELELT MEG” minősítést vonja maga után.

 


Az olimpiai sportágakban a felvételi évében, vagy az azt megelőző két évben (6-7-8. osztályban) korosztályos magyar bajnoki címet szerzett, vagy a felvételi évében, vagy az azt megelőző két évben (6-7-8. osztályban) versenyjegyzőkönyvben szerepelt korosztályos válogatott MENTESÜL a sportosztályba kerülésért kötelező gyakorlati felvételi alól, és maximális sport felvételi pontszámot kapnak.

Az eredményeiket és válogatott tagságukat a sportági Szakszövetségek által kiadott hivatalos, pecséttel ellátott igazolással kell bizonyítaniuk, melyet legkésőbb a gyakorlati felvételi napjáig le kell adniuk!!!

 

 1. ÁLTALÁNOS KONDÍCIONÁLIS ÉS KOORDINÁCIÓS KÉPESSÉGEK FELMÉRÉSE

0-12 pont

 

Az alább felsorolt hat tesztből legalább négy sikeres teljesítése kötelező! Két nullás teszt a „nem felelt meg” minősítést vonja maga után!

 

A.) Ingafutás (mp)                        0-1-2 pont
B.) Függés (mp)                        0-1-2 pont
C.) Fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás (db) NETFIT    0-1-2 pont
D.) Helyből távolugrás (cm)                    0-1-2 pont
E.) Medicinlabda vetése fej fölött hátra két kézzel (m)    0-1-2 pont

F.) Hasizom teszt                        0-1-2 pont

 

 

A gyakorlatok végrehajtásának leírása:

 

 1. Ingafutás (egy kísérlet)

A kosárlabda pálya alapvonala és a félpálya vonala között (14 m) kell 5x oda-vissza (10 hosszt) futni.

A gyakorlat végrehajtása: A tanulók felállnak a kosárlabda pálya alapvonala mögé, úgy hogy nem érinthetik a vonalat semmilyen részükkel. A tanár indító jelére kezdik a felvételizők a tesztet. Elfutnak teljes sebességgel a kosárlabda pálya felező vonaláig, ott azt lábbal megérintve kitámasztanak, és teljes sebességgel visszafutnak az alapvonalig, ahol azt szintén lábbal megérintve újra kitámasztanak, és még négyszer megismétlik a feladatot. A feladat végén (ötödik visszaérkezésnél a kiinduló helyre) a kosárlabda pálya alapvonalán teljes sebességgel kell átfutni.

 

Érvénytelen az időeredmény, ha a tanuló egyszer is nem érintette meg lábbal valamelyik vonalat!

Ebben az esetben még egyszer próbálkozhat a végén, de ha a második futásánál is hibázik, akkor 0 pontot kap az igafutására!

 

Pontozása:    Fiú:    0 pont:    34:01 és fölötte         Lány:    0 pont    35:01 és fölötte

            1 pont:    34:00 – 32:01 mp között        1 pont    35:00 – 33:01 mp között

            2 pont:    32:00 mp és alatta            2 pont: 33:00 mp és alatta

 1. Függés (egy kísérlet) 

Kiinduló helyzet: Hajlított karú függés felső fogással a húzódzkodó rúdon, az áll a rúd vonala fölött kell hogy legyen, de nem érhet hozzá. A gyakorlat megkezdéséig a tanuló a bordásfalon támaszkodhat a lábával.

A gyakorlat végrehajtása: A tanár indító jelére a bordásfalon már nem támaszkodhat a felvételiző és a kiinduló helyzetben leírt hajlított karú függésben kell hogy megtartsa magát. Az áll vonala a húzódzkodó rúd vonala alá nem kerülhet. Ha az áll vonala a húzódzkodó rúd vonala alá kerül, vagy a tanuló eléri a maximális pontnak megfelelő másodpercet, akkor véget ér a feladat.

 

Pontozása:    Fiú:    0 pont      0 – 30” között        Lány:    0 pont      0 – 30” között

            1 pont    31 – 59” között            1 pont    31 – 44” között

            2 pont    60” -                    2 pont    45” -

 

 

 1. Fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás (egy kísérlet)

NETFIT ütemezett fekvőtámasz teszt. Az ütemezett fekvőtámasz teszt során a fekvőtámasz-helyzetben 90°-os könyökszögig végzett karhajlítást karnyújtást kell végezni hangjelzésre folyamatosan.

Kiinduló helyzet: A tanuló vállszélességű fekvőtámaszban helyezkedik el, kezei előre néznek, ujjai nyújtottak, lábai egyenesek és kissé nyitottak, lábujjain támaszkodik. (A teszt hanganyagának indításáig térdelőtámaszba ereszkedhet!)

A gyakorlat végrehajtása: A tanuló maximális számú karhajlítás-nyújtást igyekszik végrehajtani a hanganyag által diktált ütemben (1 db karhajlítás-nyújtás / 3 mp), törekedve arra, hogy teste folyamatosan egyenes vonalban maradjon, és a karhajlítás mélysége minden ismétlésnél kb. 90°-os legyen. A teszt addig tart, amíg a tanuló el nem éri a maximális ismétlésszámot (35 db), vagy már nem képes több karhajlítás-nyújtást helyes technikával végrehajtani, magáll, illetve másodjára téveszti el az ütemet.

 

Pontozása:    Fiú:    0 pont:  0 – 19 ismétlésszám        Lány:    0 pont:      0 -  9 ismétlésszám

            1 pont: 20 - 29 ismétlésszám           1 pont:    10 - 19 ismétlésszám

            2 pont: 30 - tól                               2 pont:     20 - tól

 

 

 1. Helyből távolugrás (3 kísérlet) 

Kiinduló helyzet: A tanuló a kijelölt vonal mögött áll, térdei hajlítottak, a karjai a test előtt, párhuzamosan a talajjal, a lábujjak éppen érintik az elugró vonalat.

A gyakorlat végrehajtása: A tanuló a kar hátra majd előre lendítésével vegyen lendületet és rugaszkodjon el arra törekedve, hogy a lehető legmesszebb érjen talajt. Érkezés páros lábra. A tanuló három kísérletet tehet és a legjobb eredményt kell rögzíteni az elért távolságot centiméterben megadva. Az ugrás távolságát az elugró helyhez közelebb eső sarok talajra érkezési pontjáig mért legrövidebb távolság adja.

 

Pontozása:    Fiú:    0 pont:        0 – 189 cm között        Lány:    0 pont:        0 – 169 cm között

            1 pont:    190 – 219 cm között            1 pont:    170 – 199 cm között

            2 pont:    220 cm-től                2 pont:    200 cm-től    

 

 

 1. Medicinlabda vetés hátra (3 kísérlet)

Fiúk 4 kg-os, Lányok 3 kg-os medicinlabdával

Kiinduló helyzet: Terpeszállás a dobóvonal előtt háttal felállással, a medicinlabda a kézben, könyökben hajlított karral, a mell előtt.

A gyakorlat végrehajtása:

1. ütem: térd- és csípőhajlítás közben a medicinlabda beengedése a két láb közé, karnyújtással mélytartásba;

2. ütem: lábnyújtással és törzsfeszítéssel a medicinlabda nyújtott karú vetése, karlendítéssel mellső középtartáson és magas tartáson át, hátra.

 

Pontozása:    Fiú:    0 pont:        0,0 –   7,0 m között        Lány:    0 pont:       0,0 – 6,0 m között

            1 pont:        7,1 –   9,9 m között            1 pont:       6,1 – 8,9 m között    

            2 pont:      10,0 m-től                2 pont:       9,0 m-től    

 

 1. Hasizom teszt (egy kísérlet)

Kiinduló helyzet: Hanyatt-fekvés bordásfalnál, lábfejek terpeszben beakasztva a bordásfal egyik fokába úgy, hogy a térdízület és a csípőízület derékszöget zár be. Kartartással mellső rézsútos mélytartásban. 

A gyakorlat végrehajtása: A tanuló maximális számú felülést igyekszik végrehajtani a hanganyag által diktált ütemben (1 db felülés / 3 mp). A teszt addig tart, amíg a tanuló el nem éri a maximális ismétlésszámot (60 db), vagy már másodszor nem érintette meg a bordásfal azon fokát, amelyiken a talpa támaszkodik, megáll, illetve másodjára téveszti el az ütemet.

1. ütem: törzsemelés és két láb között két kézzel bordásfal érintés, a bordásfal azon fokát kell megérinteni, amelyiken a talpa támaszkodik

2. ütem: törzsleengedés kiindulóhelyzetbe.

Pontozása:    Fiú:    0 pont:      0 – 39 ismétlésszám      Lány:      0 pont:  0 – 39 ismétlésszám

            1 pont:    40 – 59 ismétlésszám                      1 pont: 40 – 59 ismétlésszám

            2 pont:    60 ismétlésszám                              2 pont: 60 ismétlésszám    

 

2.) SPORTÁGI ALKALMASSÁG 0- 38 pont

 

A sportági alkalmasságit a jelentkező a felvételi ill. az azt megelőző két tanévben (6-7-8. osztályban) elért sporteredményeiből számítjuk az alábbiak szerint:

 

38 pont    Olimpiai sportágban, Magyar bajnoki 2-8. helyezés

 

35 pont:    Olimpiai sportágban, Magyar bajnokság első osztályában vagy a kiemelt utánpótlás bajnokságában való szereplés 9-16. hely; 

 

32 pont:    Olimpiai sportágban, Diákolimpia országos döntőn 1-8. helyezés

 

29 pont:    Olimpiai sportágban, Magyar bajnokság területi és regionális döntő 2-4. hely 

 

26 pont:    Olimpiai sportágban, Diákolimpia országos elődöntőn elért 2-4. hely

 

23 pont: Nem olimpiai sportágban Magyar bajnoki 1-8. helyezés;

 

20 pont: Nem olimpiai sportágban Diákolimpia országos döntőn elért 1-8. helyezés.

 

17 pont: Nem olimpiai sportágban Magyar bajnoki 9-16. hely;

 

0 pont: Az olimpiai és nem olimpiai sportágakban a fentebb felsorolt eredményeket nem elérők.

 

Az eredményeiket egyesületi vagy a sportági Szakszövetség pecsétjével igazolva, legkésőbb a gyakorlati felvételi napjáig le kell adniuk, különben a „nem felelt meg” minősítést kapja a felvételiző!

 1. SPORTORVOSI ÉS EGYESÜLETI IGAZOLÁS


A hivatalos (pecséttel ellátott) igazolásokat a legkésőbb a gyakorlati felvételi napjáig le kell adni!

Bármelyik igazolás hiánya esetén a felvételiző a „nem felelt meg” minősítést kapja.

 

Kecskemét, 2019. szeptember 16. 

 

                                                                   Testnevelői munkaközösség

 

 

 

Az emelt szintű matematika és emelt szintű informatika osztályunkba azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik az átlagosnál nagyobb érdeklődést mutatnak a matematika, az informatika és a természettudományos tantárgyak iránt, valamint vállalják, hogy az iskolát képviselik a különböző versenyeken. A négy év során emelt óraszámú matematikával alapozzuk meg a természettudományok magasabb szintű elsajátítását. Ebben az osztályban csoportbontásban tanulják a tanulók a matematika, az informatika és a fizika tantárgyakat. A 11. és 12. évfolyamon pedig a diákok érdeklődési körüknek megfelelően választhatnak vagy további matematika órákat vagy emelt óraszámú informatikát illetve fizikát. A legtehetségesebb diákoknak lehetőséget biztosítunk a nyelvi órák magasabb óraszámban való tanulására is, amellyel a biztosabb nyelvtudás megszerzését segítjük. A képzés színvonala és a szakosodás lehetővé teszi, hogy tanulóink eredményesen készüljenek fel az emelt szintű érettségire valamint a mérnöki, informatikus vagy közgazdasági egyetemeken folytatott felsőfokú tanulmányaikra.

Az emelt szintű sportosztálybana testnevelési órák száma kiegészül a nulladik és az 1. órában tartott, az adott sportághoz kapcsolódó szakedzővel irányított foglalkozással. Sportosztályunk fő profilja a fiú és a leány kosárlabda, az atlétika, a fiú röplabda és labdarúgásOktatásuk a „köznevelési sportiskolai” kerettanterv szerint történik. A tagozatra csak azok jelentkezhetnek, akik valamely sportegyesület igazolt versenyzői.

Az emelt szintű angol nyelvi osztályunkbaazoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik magas szintű angol nyelvtudást szeretnének szerezni. A képzés középhaladó szintről indul. A négy év során végig heti 6 órában tanulják az angolt. A képzés célja, hogy a 12. évfolyam végére minden tanuló felsőfokú (C1) nyelvvizsgát és emelt szintű érettségit tegyen. 

Spanyol–magyar két tanítási nyelvű osztályunköt évfolyamos. Erre a tehetségfejlesztő tagozatra olyan motivált, önálló tanulásra képes, jó nyelvérzékkel rendelkező, nagyon szorgalmas diákokat várunk, akik egy év intenzív nyelvtanulás után képesek spanyol nyelven más tantárgyakat is tanulni. A spanyol nyelv oktatása teljesen kezdő szintről indul. Az első év során a tanulóknak a haladó szintű nyelvtudás mellett a célnyelven való tanulás képességét is el kell sajátítaniuk. Olyan diákokat várunk, akik örömmel vállalják ezt a kihívást is. Az első, előkészítő évben 18 órában intenzív spanyol nyelvi képzés folyik, amelyet heti három órában spanyol anyanyelvű tanár tart. A második évtől minden évfolyamon három-három tantárgyat (történelem, földrajz és célnyelvi civilizáció) spanyolul tanulnak a diákok, melyek közül kettőből spanyol nyelvű érettségi vizsgát kell tenniük az ötödik (12. évfolyam) végén. Ha az emelt szintű spanyol nyelvi érettségit legalább 60%-ra (jelesre) teljesítik, államilag elismert felsőfokú, C1 típusú nyelvvizsgát kapnak a kétnyelvű, Spanyolországban is elismert érettségi bizonyítvány mellé.

Második idegen nyelvként egységesen angolt tanulnak majd a diákok. A jelentkezés feltétele, hogy a tanulóknak legyen angol nyelvi előismeretük. Akik az angol nyelvet nem iskolai keretek között tanulták, azaz a bizonyítványukban nincsen jegy angolból, azoknak a tanulóknak szóbeli felvételi meghallgatáson kell részt venniük.

A tanulók így haladó szinten folytatják angol nyelvi tanulmányaikat, s az ötödik év végére többségük felsőfokú (C1), a többiek pedig középfokú (B2) nyelvvizsgát szereznek. Az ebben az osztályban végzett diákjaink általában két nyelvvizsgával kezdik el egyetemi tanulmányaikat leginkább gazdasági, turisztikai, kommunikációs, bölcsészet és egészségtudományi területeken. 

 

Német–angol nyelvi előkészítő osztályunkat öt évfolyamosra hirdetjük. Az első évben 12 német és 6 angol nyelvi óra mellett informatikát, matematikát és szövegértést tanulnak diákjaink. Mindkét idegen nyelvet végig emelt óraszámban tanítjuk. A német nyelv haladó szintről, az angol nyelv oktatása kezdő szintről indul. A diákoknak lehetőségük van iskolán belül megszerezni a hazai felsőfokú nyelvvizsgát kiváltó DSD nemzetközi nyelvvizsgát is. Az angol nyelv magas óraszáma pedig biztosítja az emelt szintű érettségi vizsgára avagy a középfokú nyelvvizsgára való sikeres felkészülést. A diákok túlnyomó többsége már két nyelvvizsga birtokában lesz egyetemi hallgató.

Általános tagozatú osztályunkat azoknak a diákoknak indítjuk, akik minden tantárgyból jól teljesítenek, de egyelőre nem szeretnék elkötelezni magukat egyik irányba sem. Ebben az osztályban lehetőséget kapnak arra, hogy az általános műveltség megszerzésének folyamatában alakuljon ki bennük, hogy milyen pályára szeretnének lépni. Ebbe az osztályba olyan tanulók jelentkezhetnek, akik tanultak már angolt, mivel itt haladó szintről folytatják nyelvi tanulmányaikat. Emellett 11. és 12. osztályban lehetőségük nyílik arra is, hogy nagyobb óraszámban tanulják azokat a tantárgyakat, amelyekre az egyetemi/főiskolai felvételihez szükségük van. 

 

 

Közelgő események

No events

Eseménynaptár

March 2021
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

 

 

Tanulást segítő appok

Letölthető diákjaink által fejlesztett appok:

- App-a.apk

- dolgozapp.apk

- Learning_Machine_v1.apk

- Memoria.apk

- MilAxe.apk

- Pilots_Memory.apk

 

Megújult honlapunk

Kedves látogató!

Honlapunk megújult, a régi honlap anyagai továbbra is elérhetőek a itt:
archivum