Kezdőlap

Német tagozat:

Oktatási azonosító
72565200313
72558713364
72554228746
72559658893
72550348648
72593352335
72593585088
72550364839
72550360132
72559646266
72565216411
72565221378
72565177529
72567131322
72590113172

 

Angol tagozat:

Oktatási azonosító
72567081356
72560697929
72589264147
72567908186
72557944723
72558718137
72589962356
72550353488
72558725122
72404724592
72554356011
72558674275
72567105378
72323815991
72576891201
72584931580
72405109337
72566655766
72599353509
72566525850
72567117860
72561947300
72567118071
72559674494
72551792929
72565174017
72566507754
72566515890
72550346302
72563980108

 

Spanyol tagozat:

Oktatási azonosító
72563669919
72557942353
72559638086
72553424298
72566495644
72566632485
72550048801
72587581412
72566504921
72558264446
72566505947
72552158437
72566499062
72558695079
72565185709

 

Matematika tagozat:

Oktatási azonosító
72593336690
72593467413
72558721221
72558664081
72405345989
72569870927
72576885296
72405755851
72564412885
72585942186
72567112283
72584924577
72566497863
72584897317
72584928324

 

Informatika tagozat:

Oktatási azonosító
72558711127
72584916056
72558716277
72558716849
72559638504
72586913385
72558670267
72590127991
72560601285
72561943070
72581883354
72584897676
72558693127
72559677825
72589860721

 

Sport tagozat:

Oktatási azonosító
72558041001
72584901527
72563901472
72559638952
72563673537
72552473073
72592508870
72564412221
72563677474
72567109045
72593591568
72564413677
72584896605
72565172335
72562318060

 

Általános tagozat:

Oktatási azonosító
72592506016
72592101733
72584893523
72584929958
72595455144
72563682877
72567108511
72559657911
72581893987
72563688271
72566504770
72569797110
72584909919
72557479712
72567134155

Tisztelt szülők!

 

Szeretnénk Önöket tájékoztatni a 2020/2021. tanév tankönyvrendeléséről.

Mint azt Önök is bizonyára tudják, a kormány 1092/2019. (III.8.) határozata értelmében, a 2020/2021. tanévtől kezdődően a köznevelésben tanuló diákok - 1-16. évfolyamon – ingyenes tankönyvellátásban részesülnek.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a tankönyvek az iskola tulajdonát képezik, a tanulók könyvtári kölcsönzéssel jutnak hozzá. A kölcsönzött tankönyveket legkésőbb a 12. évfolyam végén vissza kell adni a könyvtárba. (Ez alól kivételt képeznek a munkafüzetek, munkatankönyvek.) A könyvtári könyvekbe beleírni, aláhúzni, jegyzetelni nem szabad, ugyanolyan állapotban kell visszaadni, mint ahogy megkapják.

Természetesen arra is van lehetőség, hogy szülőként egy vagy több tankönyvet megvásároljanak, hogy gyermekük írhasson vagy jegyzetelhessen bennük. Ebben az esetben a vásárlást önöknek kell lebonyolítaniuk a Könyvtárellátó webshop felületén. 

A jelenlegi helyzetben a tanulói tankönyvlistát nem papíralapon, hanem online felületen tudják megnézni és jóváhagyni. Amennyiben valamelyik tankönyvre, nyelvkönyvre nem tartanak igényt (mivel azt megvásárolják), kérjük, szíveskedjenek azt is jelezni.

A tankönyvlista elérhető a www.kello.hu oldal jobb felső sarkban lévő Portál feliratra kattintva megjelenő Szülői ügyfélkapu menüpontban. Itt két lehetőség van: szülői regisztráció vagy a tanuló adataival való belépés (település neve, iskola neve, tanuló oktatási azonosítója). Belépve a Diák rendelései menüpontra kattintva láthatóvá válik a tanulói tankönyvlista, ahol jóvá hagyhatják a rendelést vagy bejelölhetik azokat a könyveket, amelyekre nem tartanak igényt (elutasítva).

A jóváhagyás illetve módosítás határideje: 2020. április 20-25. Aki az említett időben nem hagyja jóvá vagy nem jelzi a módosítást, annak a tankönyvrendelését elfogadottnak tekintjük.

Amennyiben kérdésük lenne, forduljanak iskolánk tankönyfelelőséhez: Streichonovecz Ilona 

e-mail cím: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Együttműködésüket előre is köszönjük!

Április 16-a a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja.

1944-ben a náci megszállókkal együttműködő magyar közigazgatás és rendvédelem tagjai ezen a napon kezdték meg az első gettók és gyűjtőtáborok felállítását a korabeli Magyarország kárpátaljai területén. Az európai zsidó holokauszt áldozatainak számát 5 és 6 millió közé teszik. Közülük minden tizedik, 500-600 ezer fő magyarországi zsidó volt.

Radnóti Miklós költőt, 21 társával együtt, 1944 novemberében lőtték tömegsírba a munkaszolgálatosok menetét kísérő magyar katonák, Abda község határában. Iskolánk az ő versével emlékezik a vészkorszakra.

 

Radnóti Miklós

TÖREDÉK

Oly korban éltem én e földön,
mikor az ember úgy elaljasult,
hogy önként, kéjjel ölt, nemcsak parancsra,
s míg balhitekben hitt s tajtékzott téveteg,
befonták életét vad kényszerképzetek.

Oly korban éltem én e földön,
mikor besúgni érdem volt s a gyilkos,
az áruló, a rabló volt a hős, -
s ki néma volt netán s csak lelkesedni rest,
már azt is gyűlölték, akár a pestisest.

Oly korban éltem én e földön,
mikor ki szót emelt, az bujhatott,
s rághatta szégyenében ökleit, -
az ország megvadult s egy rémes végzeten
vigyorgott vértől és mocsoktól részegen.

Oly korban éltem én e földön,
mikor gyermeknek átok volt az anyja,
s az asszony boldog volt, ha elvetélt,
az élő írigylé a férges síri holtat,
míg habzott asztalán a sűrű méregoldat.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oly korban éltem én e földön,
mikor a költő is csak hallgatott,
és várta, hogy talán megszólal ujra -
mert méltó átkot itt úgysem mondhatna más, -
a rettentő szavak tudósa, Ésaiás.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1944. május 19.

Ecsédi András 11.B osztályos tanuló az angol I. kategóriában a 14. helyen végzett.
Felkészítő tanára Csikósné Győrfi Ágnes.

Zsámboki Anna Róza 2. helyezett, Papp Dorottya 29. helyezett lett a spanyol nyelv II. kategóriában. Mindketten 12. D osztályos tanulók.
Felkészítő tanáraik: Nényei Zita és Puentes-Blanco Piroska

Gratulálunk!

Ebéd átvételére kijelölt iskola: Kocsis SZKI. Szent Imre u. 9.

 

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

 

2020. április 01-től lehetőség van a közétkeztetés igénybevételére, napi egyszeri meleg ételt formájában, kivéve: 2020. április 09-14-ig a tavaszi szünet idejére, amikor szolgáltatás szünetel.

Az ételt egyszer használatos edénybe kicsomagolva kapja meg mindenki, aki arra igényt tart, a kijelölt intézményben 11.00 órától 13.00 óráig.

Kérjük a szülőket, ha igényt tartanak az ebéd megrendelésére, jelezzék

03.27-e 12.00 óráig a közétkeztetési ügyintézőjüknél:

 

Klátyik Ildikó

20/951-0923

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Arra kérjük az érintetteket, hogy az ételért lehetőleg egy személy menjen és esetleges sorállás estén az ajánlott védőtávolságot tartsák meg.

 

 

A térítési díj fizetésének módja felől érdeklődjön ügyintézőjénél.

 

 

Együttműködésüket köszönjük:

                                                                           

Gazdasági Hivatal

 

Kedves Diákok!

Rövid tájékoztatás az oktatásszervezés iskolai rendszeréről, amin dolgozunk. Két alaprendszerrel dolgozunk a tervek szerint.

Az órák továbbra is a KRÉTA naplóban kerülnek rögzítésre, azzal a kis kiegészítéssel, hogy a házi feladatok résznél kaptok rövid tájékoztatást majd az elvégzendő feladatokról, a felhasznált anyagok helyéről, letölthetőségéről.

A másik rendszer a Google Drive, ami az alapot képezi. Itt lesznek virtuális füzetetek a tantárgyakból, ide töltitek fel a saját munkátokat és itt is kaphattok anyagokat, feladatlapokat, de hivatkozásban a KRÉTA házi feladatok résznél meg lesz jelölve, hol találod az anyagot. Mindenki kap hozzáférést a holnapi nap folyamán a Drive-hoz és készül egy video nektek ennek használatáról. Van, aki már hozzá tud férni bizonyos részekhez. Ne aggódjatok mindenkinek lesz hozzáférése holnapra. Ma még a felépítés folyik. A péntekre kért mai és holnapi feladatokat is a Drive-on lévő füzetetekbe kell majd feltölteni. Az órák csütörtöktől órarend szerint lesznek előírva. Minden nap kapjátok ennek megfelelően a feladatokat. Ezek az órák lehetnek feladatkijelölések, video anyagok, online élő tanórák, vagy streamelt órák, vagy egyéb formák.

A szaktanárotok tájékoztatni fognak a két alapfelület (KRÉTA, Drive) valamelyikén vagy mindkettőn. Kérem, figyeljétek a két felületet és mindenkinek legyen gmail címe és ezt még ma küldje el az osztályfőnökének, ha még nem tette. Lehet tőlem is kérdezni fb-n. Igyekszem válaszolni. Természetesen más rendszerek is használhatók, de a KRÉTA marad a régi, a Drive pedig mint egy nagy iskolai hálózat fog üzemelni (a tervek szerint).

Kívánok sok erőt, kitartást! Vigyázzon mindenki családjára, társaira és magára!

Köszönettel és tisztelettel:

Dr. Harnos István
intézményvezető

Kedves Diákok és Szülők!

 

A Kormány 1102/2020.(III.14.) határozatában, valamint az emberi erőforrások miniszterének 3/2020. EMMI határozatában az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött. 

2020.március 16. napjától az oktató-nevelő munka tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. Ez nem rendkívüli szünetet jelent, hanem az oktatás módjának megváltozását, amelynek keretében továbbra is biztosítjuk a tanulók számára a tanulás Alaptörvényben rögzített lehetőségét. 

Az új munkarend értelmében a tanulóknak tilos a köznevelési intézmények oktatási célú látogatása. A tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók között online vagy egyéb, személyes találkozást nem igénylő formában történik. 

A tantermen kívüli digitális munkarend alatt a tanulók lehetőleg kerüljék a nagyobb csoportos találkozásokat, közös programokat. 

A Kormányhatározat értelmében a 2020.március 16. napjától a szülők igényei alapján, indokolt esetben a területileg illetékes tankerületi központ megszervezi a tanulók napközbeni kiscsoportos felügyeletét. Kérem a szülőket, hogy abban az esetben, ha igénylik gyermekük napközbeni felügyeletét 2020. március 16-án 12 óráig jelezzék osztályfőnöküknek!

Tekintettel arra, hogy az iskolákban a közétkeztetést az önkormányzat biztosítja, ezért a Városi Operatív Törzs ülésénaz a döntés születetett, hogy a 2020. 03. 16-ra, azaz hétfőre megrendelt ebédet déltől egyszerre el lehet vinni, ételhordóban.

Keddi naptól a nyári szünidei étkeztetéshez hasonló rendszerben biztosítják az ebédet a gyerekek számára, amennyiben arra igény van. A szülőket kérik, hogy hétfőn 12 óráig jelezzék az intézmény részére az osztályfőnökön keresztül, hogy keddtől igényt tartanak-e gyermekük számára az ebédre. Keddtől városrészenként jelölnek ki majd olyan iskolákat, ahol az arra igényt tartók az ebédet átvehetik.

A tanulók étkezése nem történhet az oktatási-nevelési intézmény épületében!

Az új munkarendben történő működés mindannyiunknak komoly kihívást jelent. Kérünk minden szülőt és tanulót, hogy közösen oldjuk meg ezt a nehéz feladatot, és türelemmel viseljük a nehézségeket! Ez egy veszélyhelyzetben hozott intézkedés, mely hozzájárul a járvány mielőbbi leküzdéséhez. Kérem a szülőket és diákokat a határidők pontos betartására és a kapcsolattartási fórumok - honlap, levelező rendszer és KRÉTA napló - folyamatos figyelésére.

Kívánok sok erőt, kitartást! Vigyázzon mindenki családjára, társaira és magára!

Köszönettel és tisztelettel:

Dr. Harnos István
intézményvezető

 

Kedves Bolyais Szülők és Diákok!

Magyarország Kormánya a 2020.március 11-én kihirdetett és ugyanezen a napon 15.00 órakor hatályba is lépett 40/2020. (III:11.) Korm. rendeletében veszélyhelyzet kihirdetéséről döntött. Az iskolánkra vonatkozó következményekről és az iskola kéréseiről, ajánlásairól tájékoztatjuk Önöket az alábbiakban.

Az intézkedések jelen helyzetben a középfokú intézményekben az iskolabezárásokat nem rendelték el.

Egy évvel elhalasztják a külföldi nyelvtanulási programot. Felfüggesztik a Határtalanul programot. Elhalasztják a Diákolimpia rendezvényeit.

Elmarad minden iskolai szervezésű kirándulás, színházátogatás, egyéb szervezett kirándulás és program. Az esetlegesen előre befizetett jegyek, költségek visszatérítéséről a szervezők egyeztetnek az érintett szervezetekkel. Tilos a 100 főnél nagyobb beltéri és 500 főnél nagyobb kültéri rendezvények megtartása. Így elmarad a közös iskolai március 15-i ünnepség, amely osztályonként kerül megrendezésre. Valószínűleg a diáknap is halasztásra kerül. A Ballagásig reméljük javul a helyzet. A honlapunkon folyamatos tájékoztatást adunk az iskolai rendezvényeket érintő kérdésekben.

A termekben és a közösségi helységekben kézfertőtlenítő spray, fertőtlenítő gél, a mosdókban fertőtlenítő kézmosó van elhelyezve. Kérjük ennek rendszeres használatára diákjainkat és kérjük csak rendeltetésének megfelelően, pazarlásmentesen használják azokat! Kérjük minden szünetben alaposan szellőztessék ki a tantermeket, helyiségeket!

Mindannyiunk elemi érdeke, hogy a fertőzést megelőzzük, éppen ezért folyamatos és nagyfokú odafigyelést várunk el mindenkitől. Felhívjuk a figyelmet, hogy a megelőzésről és a helyes kézmosásról szóló videókat a https://koronavirus.gov.hu/megelozes linken érhetik el. Kérem figyelmesen nézzék meg a tájékoztatást!

Jelenlegi információk szerint a vírus a középiskolás korosztályban kisebb valószínűséggel okoz komoly következményeket, de hívják fel otthon is a tanulók figyelmét, hogy szüleink és nagyszüleink érdekében vegyék komolyan kéréseinket!

Egy ideig kerüljük a kézfogásos, puszis, öleléses üdvözléseket! Aki betegnek érzi magát, vagy esetleg tüneteket észlel magán kérjük maradjon otthon és telefonon vegye fel a kapcsolatot orvosával.

Kérjük a megjelent rengeteg információ és hír közül a hivatalos https://koronavirus.gov.hu portálon megjelenteket tekintsék hitelesnek.

Előre is köszönjük segítő együttműködésüket és kívánunk egészséget, biztonságot mindenkinek!

Tisztelettel:

Dr.Harnos István
intézményvezető

Tisztelt Szülők!

 

A 8. osztályosok pótfelvételijének időpontja: 2020. 03. 10. 14:00

Kérjük a diákokat és szülőket, hogy 13:45-kor a Kecskeméti Bolyai János Gimnázium első emeleti titkárságon jelentkezzenek.

Köszönjük!

Vezetőség

 

Közelgő események

No events

Eseménynaptár

March 2021
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

 

 

Tanulást segítő appok

Letölthető diákjaink által fejlesztett appok:

- App-a.apk

- dolgozapp.apk

- Learning_Machine_v1.apk

- Memoria.apk

- MilAxe.apk

- Pilots_Memory.apk

 

Megújult honlapunk

Kedves látogató!

Honlapunk megújult, a régi honlap anyagai továbbra is elérhetőek a itt:
archivum