Kezdőlap

Az írásbeli vizsgákat 2021. január 23-án, alapvetően a szokásos szabályok szerint szervezzük meg, de a járványhelyzet miatt biztonsági intézkedésekkel egészítettük ki az eljárásrendet.

Minden résztvevőtől kérjük a szabályok pontos betartását!

 • Mindenekelőtt kérjük, hogy betegen senki ne jöjjön felvételizni!
 • Az egészséges, tünetmentes vizsgázók 9 óra 25 perc és 9 óra 40 perc között érkezzenek a gimnáziumba.
 • Legkésőbb 9 óra 45 perckor minden vizsgázónak a számára kijelölt teremben kell tartózkodnia.
 • Személyazonosításra alkalmas arcképes igazolványt (személyi igazolványt vagy diákigazolványt), a behívólevelet (január 14-én postáztuk), továbbá kék vagy fekete színű tollat hozzanak magukkal.
 • A kísérő felnőttek az épületbe nem jöhetnek be. Azt javasoljuk, hogy 11 óra 50 perckor jöjjenek vissza a tanulókért.
 • A tanulóknak már az iskolába érkezéskor maszkot kell viselni, és az aulában mindenkinek megmérjük a testhőmérsékletét.
 • Belépéskor mindenki fertőtlenítse a kezét a bejáratnál elhelyezett adagolókból, majd a Bolyais diákok segítségével menjen be a vizsgatermébe.
 • Egy terembe maximum 9 tanulót osztottunk be.
 • A felügyelő tanárok maszkot viselnek, a tanulóknak is ezt javasoljuk, de számukra ez nem kötelező.
 • A felvételi vizsga pontosan 10 órakor kezdődik.
 • A vizsgázóknak először magyar nyelv feladatlapot, majd matematika feladatlapot kell megoldani. Mindkét rész 45 perces, és közöttük 15 perc szünetet tartunk.
  A magyar írásbelin nem használható semmilyen segédeszköz.
  A matematika írásbelin ceruzát, vonalzót, körzőt és szögmérőt használhatnak. Ezekről a segédeszközökről a tanulóknak maguknak kell gondoskodni.
 • A szünetben, a folyósókon és a mosdókban a maszk használata kötelező. Kérjük, hogy a tanulók kerüljék a csoportosulást, tartsanak egymástól 1,5 m távolságot.
 • Kérjük, hogy a vizsga második részének befejezése után a tanulók rövid időn belül hagyják el az épületet!
 • A felvételi eljárással kapcsolatos további eseményekről honlapunkon tájékoztatjuk az érintetteket. Javasoljuk, hogy továbbra is folyamatosan nézzék iskolánk honlapját.
 • Aki betegség miatt nem tud részt venni a vizsgán, kérjük, jelezze az iskola titkárságán(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 76/507-522). Ők a pótnapon, január 28-án 14 órától vizsgázhatnak. Orvosi vagy hatósági igazolást hozzanak magukkal.
 • Aki január 23-án és 28-án sem tud megjelenni a vizsgán Covid-19 fertőzés vagy hatósági karantén, esetleg egyéb elháríthatatlan ok miatt, írásban kérvényezheti a gimnázium vezetőjénél, hogy február 5-én 14 órakor kíván vizsgázni. Az elektronikus kérelemnek legkésőbb 2021. január 29. 16 óráig kell beérkeznie a gimnáziumba (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Kérjük, mellékeljék az igazoló dokumentumok valamelyikét.
  A kérelemről az intézményvezető saját hatáskörben dönt, és értesíti a kérelmezőt.

Minden felvételiző tanulónak jó egészséget, izgalommentes és sikeres felvételi vizsgát kívánunk

Kedves Szülők és Támogatók!

Ezúton is szeretnénk megköszönni személyi jövedelmadójuk 1%-ának az Appendix Alapítvány részére történő felajánlását. A támogatásokból 1.271.034 Ft gyűlt össze. Nagyon nagy segítség ez számunkra, különösen a jelenlegi  időszakban. Köszönjük, hogy gondoltak ránk és támogatták alapítványunkat valamint iskolánkat! 

Köszönettel:

Appendix Alapítvány kuratóriuma

Lotz János szövegértési és helyesírási verseny

9. évfolyam
1. helyezett
Major Blanka 10.D
Felkészítő tanára: Szabó Gábor
9. helyezett
Kesztyűs Kíra 9.D
Felkészítő tanára: Dominek Zsolt
11. helyezett
Péter Anna Csenge 10.D
Felkészítő tanára: Szabó Gábor

 

10. évfolyam
8. helyezett
Budai Anna Brigitta 11. D
13. helyezett
Faragó Ivett 11.D
Felkészítő tanáruk: Szabó Gábor

 

OKTV 2. fordulójába jutottak:
Magyar nyelv tantárgyból:
Bukovszki Bettina 12. C
Kozma Krisztina 12. D
Takaró Milán 12. D
Felkészítő tanárok: Dominek Zsolt; Szabó Gábor; Tóthné Muráncsik Mónika

Matematikából:
Kovács Rita 11. C
Felkészítő tanára: Baranyi Éva

 

Nemes Tihamér NITV Programozás kategória 2. fordulóba jutottak:

Csíkos Benjamin 9.C
Kecskés-Manzinger Benjámin 10.C
Reibl Sebestyén 10.C
Vörös Márk 10.C
Felkészítő tanárok: Harmath Zsolt; Pap-Szigeti Róbert

 

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny (elmaradt verseny pótlása)
10. évfolyam
11. helyezés
Kovács Rita (jelenleg) 11.C
Felkészítő tanára: Erős Erika

 

A 2020/21-es tanévben a szokásoknak megfelelően lezajlottak a DSD II nyelvvizsgák.

A DSD vizsga egy egynyelvű vizsga, amely a négy nyelvi alapkészséget méri: szövegértést, hallás utáni megértést, írás- és beszédkészséget. A vizsgát évente egyszer szervezik meg, így november 24-én az érintett tanulók megírták az írásbeli vizsga 3 összetevőjét, amit Németországban javítanak; december 9-10-én pedig szóban is bizonyították rátermettségüket. A szóbeli vizsgán egy előre ismeretlen témáról kellett a jelölteknek szempontok alapján összefüggően beszélni és érvelni, illetve a vizsga második részében egy általuk választott témában prezentálni. A szóbeli vizsgát minden tanuló sikeresen teljesítette.

 

                                                                         Huberné Fekete Elvira

                                                                                  szaktanár

Kedves Szülők!

November 23-án tartjuk online fogadóóránkat a diákok által is használt Microsoft Teams rendszeren keresztül. 
Kérjük Önöket, hogy amennyiben részt szeretnének venni fogadóóránkon, gyermekük Teams hozzáférését használják tanárainkkal való kommunikációra.
Emailben keressék meg a kiválasztott tanárokat, és egyeztessenek velük időpontot. 
Az online értekezletek 16 órától 19 óráig tartanak.
Tanáronként, személyenként legfeljebb 10 perc fog rendelkezésükre állni.

 

online szakmai műhelymunkára

A programozói tehetség kibontakoztatásaa programozói készségek összefüggése néhány kognitív készséggel

Előadó: Pap-Szigeti Róbert

2020.november 16. hétfő

15.10 órai kezdettel

Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt idei első online műhelymunkánkra, amelyet a gimnázium kutatópedagógusa,

Pap-Szigeti Róbert tart.

 

A műhelymunka a programozói tehetségek azonosítása és segítése mellett foglalkozik

a szövegértési kompetencia szerepével és fejlesztési lehetőségeivel.

A részvételhez szükséges a Teams alkalmazás letöltése.

 

Belépési link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTg2ZGQ2MDItYWIyOC00MzE4LWI0MjYtYTk3NWNlZGYwODNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2293c0f3de-c124-456b-bf8f-208095163b7d%22%2c%22Oid%22%3a%22a83c1e4d-0e19-4aa3-8b8c-88aaf29bb49b%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

 

A linkre kattintás után ez az oldal jelenik meg. Itt érdemes az „Inkább weben nézem meg” verziót választani

Kedves Szülők!

 

Bizonyára már értesültek a híradásokból 2020.11.11-én digitális tanrend kerül bevezetésre az iskolákban 9. évfolyamtól 12.évfolyamig. A Bolyaiban felkészültünk a feladatra.

Kérem olvassák át a házirendünk digitális oktatásra vonatkozó részét (http://www.bolyai-kkt.sulinet.hu/download/kozzeteteli_lista_2020/Hazirend_2020.pdf) és gyermekük a házirendben megadottak szerint vegyen részt a digitális oktatásban.

Reméljük minél hamarabb visszatérhetünk az iskolába!

 

Jó egészséget kívánunk mindenkinek!

Bolyai János Gimnázium

Tisztelt Szülők! Tisztelt Tanulók!

 

A koronavírus helyzetre tekintettel a következőkről tájékoztatjuk Önöket:

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma állásfoglalása szerint a 2020/21-es tanév rendes tanítással kezdődik, de az iskoláknak a lehetőségekhez mérten figyelembe kell venniük a minisztérium által kiadott iránymutatást. Az iránymutatást EMMI az aktuális helyzetnek megfelelően módosította. A módosított Intézkedési Terv az ebben foglaltak helyi megvalósítására készült.  Ennek megfelelően visszavonásig a következők szerint szabályozzuk az iskolai munkát a Kecskeméti Bolyai János Gimnáziumban.

 

-      A tanítás minden nap 7.45-kor kezdődik.

-      Kérjük, hogy azok a diákok, akik augusztus 17.-e után érkeztek haza sárga vagy piros jelölésű országból, vagy jelenleg magas fertőzöttséget mutató országból (Horvátország, Franciaország, Ausztria, stb.) a hazaérkezésüktől számított 14 napig ne jöjjenek iskolába, ha nem rendelkeznek negatív koronavírus teszttel. Kérjük, a szülő e-mailben vagy telefonon jelezze az osztályfőnöknek ezt a helyzetet. A tanuló hiányzása igazolt lesz.

-      A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vegyen részt. Kérjük, a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket tapasztalnak, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha gyermekénél koronavírus gyanú vagy igazolt fertőzés van. 

-      Az a gyermek, tanuló, vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe. Hatósági házikarantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.

-      A tanulónál koronavírus gyanú, fertőzés, vagy hatósági házikarantén esetén a szülő az osztályfőnököt telefonon haladéktalanul értesíti és 6 órán belül írásban is tájékoztatja a tanuló aktuális helyzetéről és az alkalmazott intézkedésekről.

-      Az iskola dolgozóin, tanulóin és a jogszabályon alapuló kötelezettséget teljesítő személyeken kívül az intézménybe belépni csak az intézményvezető külön engedélyével lehet. 

-      Az osztálykereteket meghaladó iskolai rendezvények ellenkező intézkedésig elmaradnak. A szokásos gólyabál helyett az osztályok videós műsorban mutatkoznak be társaiknak.

-      A Szalagavató bál időpontját 2021.február 12-re halasztjuk, természetesen az akkor érvényes szabályok betartásával.

-      Kirándulásokat akár iskolai, akár osztály szinten ellenkező intézkedésig nem szervezünk.

-      Szakkörök csak osztályon belüli csoportoknak és intézményvezetői engedéllyel tarthatók. A tanulók ezeken csak szülői beleegyező nyilatkozattal vehetnek részt.

-      Az intézménybe történő belépés csak testhőmérséklet-mérés és kézfertőtlenítés után lehetséges. Mivel ez időigényes, kérjük, hogy a tanulók minden tanítási napon, ha van első órájuk 7:20 és 7:40 között érkezzenek az iskolába.

-      Kérjük, hogy minden diák, minden tanítási napon hozzon magával maszkot.

-      A folyosókon és az osztálytermen kívüli zárt közösségi terekben a maszk viselése mindenkinek kötelező.

-      Az iskolában enni csak a tantermekben és az ebédlőben engedélyezett. Minden egyéb helyiségben tilos az étkezés.

-      Azokban a tantermekben, ahol a tanulók és a pedagógus között szükséges legalább 1,5 méteres védőtávolság nem biztosítható a pedagógusoknak arcmaszk viselése kötelező.

-      Kérjük a szülők hívják fel gyermekeik figyelmét a rendszeres kézmosás, kézfertőtlenítés és a tisztasági szabályok betartásának fontosságára.

-      A mosdókban és a tantermekben kézfertőtlenítő és felületfertőtlenítő áll a diákok rendelkezésére, kérjük a szülőket, hívják fel a diákok figyelmét ezek használatára, veszélyességére és nem pazarló használatára!

-      A diákok a váltótermek elhagyása előtt a kihelyezett tisztítószerek és eszközök segítségével fertőtlenítsék a saját helyüket és tisztán adják át társaiknak.

-      A padokat a takarítók minden tanítási napon felületfertőtlenítővel áttörlik, a kilincseket, mosdókat, öltözőket szünetekben is fertőtlenítik.

-      A tanórai maszkviselésről a tanórát tartó tanár jogosult dönteni, saját maga és a diákok védelme érdekében kérheti a maszk viselését tanórán is. A tanuló is kérheti a csoporttól a tanórán a maszk használatát.

-      A maszkot mindenki köteles az előírásoknak megfelelően viselni.

-      A testnevelés órákat lehetőség szerint a szabadban tartjuk, a tantermeket az időjárástól függően órák alatt is szellőztetjük, szünetekben minden esetben.

-      Az ebédeltetésnél ügyelettel biztosítjuk a torlódások elkerülését, ennek megfelelően az ebédeltetés a szokásosnál tovább tarthat.

-      Annak érdekében, hogy a menzán elkerüljük az osztályok keveredését, az alábbi csengetési és csúsztatott ebédeltetési rendet vezetjük be:

 

     7.45–8.30  
2. óra       8.40–9.25  
3. óra       9.35–10.20  
4. óra      10.30–11.15   
5. óra      11.25–12.10   
9. D osztálynak a 10. és 11. évfolyamnak 9. és 12. évfolyam

6. óra

12.20 – 13.05

Ebédszünet

12. évfolyam 12.10 – 12.20

9. évfolyam 12.20 – 12.40

Ebédszünet

10. évfolyam 13.05 – 13.20

9. D és a 11. évfolyam 

13.20 – 13.35

6. óra

12.40 – 13.25

7. óra   13.35–14.15   
8. óra   14.20–15.00   
9. óra      15.00–15.40  

 

Ebédelni csak a megfelelő időben, a megfelelő színű kártya bemutatásával lehet.

Aki otthon felejti a kártyáját, kártya nélkül 13.35 után ebédelhet - az órarendjétől függően.

-      Az ebédlőbe lépés előtt kötelező a szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés.

-      Az ebédlőben közös használatra eszközök nem kerülnek kiadásra.

-      A menzához kirendelt két felügyelő ellenőrzi az ebédelés előtti kézfertőtlenítést és biztosítja az osztályok - lehetőségekhez képest legjobb - térbeni elkülönítését.

-      Az iskolai büfé előtt a felragasztott csíkoknak megfelelően kötelező a távolságtartás.

-      Nyomatékosan kérjük a szülőket, hogy betegség gyanúja (hőemelkedés, köhögés, stb.) esetén ne engedjék gyermeküket iskolába.

-      Ha az iskolába érkezéskor, vagy nap közben a tanulónál lázat vagy egyéb tüneteket tapasztalunk, az EMMI által kiadott protokollnak megfelelően a tanulót elkülönítjük, értesítjük a szülőt és az iskolaorvost. A szülő feladata a gyermek háziorvosának értesítése telefonon és gondoskodni a tanuló azonnali hazajuttatásáról. Az előírásoknak megfelelően ebben az esetben kérjük a tanuló hazavitelénél, vagy hazautazásánál a tömegközlekedés elkerülését! A háziorvos jogosult a további intézkedésekre.

-      A tanuló betegség miatti hiányzása esetén – a házirendben szereplőktől eltérően – az iskolába csak akkor jöhet, ha az első tanítási napon érkezéskor leadja az orvosi igazolást arról, hogy az intézményt látogathatja. Az igazolást az osztályfőnöknek, ha ő még nincs az intézményben, akkor az iskolatitkárnak kell leadni. Betegség miatti hiányzás után szülői igazolást most elfogadni nem tudunk. Betegség után az első iskolában töltendő nap előtti munkanapon kérjük jelezzék az osztályfőnöknek, hogy gyermekük a következő tanítási naptól iskolába kíván járni!

-      Amennyiben egy tanuló krónikus beteg, vagy vele közös háztartásban fokozottan veszélyeztetett személy él, és a szülő megítélése szerint veszélyes lehet a tanulónak a közösség látogatása, ezt a szülő az intézményvezetőnek írásban bejelentheti. Az intézményvezető a bejelentést tudomásul veszi. A tananyag pótlása a szülő és a tanuló felelőssége, de a szaktanárok a pótláshoz segítséget nyújtanak. Külön digitális tanórát a tanuló számára tartani nem tudunk.

-      A meghirdetésre kerülő szülői értekezleteket az aulában (ha az időjárás engedi, az udvaron) tartjuk, minden osztálynak külön napon, hogy a megfelelő távolság tartását biztosítani tudjuk. A szülők intézménybe történő belépésére ekkor is csak a fenti szabályok betartásával van lehetőség. Kérjük, a szülői értekezleten a tanulót csak egy szülő képviselje!

-      Esteleges digitális munkarend esetén a szabályokat a házirendünkben rögzítettük. Kérjük ezt mindenki olvassa el és adott esetben ennek megfelelően kapcsolódjanak be az oktatába.

 

Kérjük a szülők és a tanulók együttműködését, a szabályok betartását. Az Önök felelőssége is, hogy fenn tudjuk tartani az oktatás hagyományos formáját és megóvjuk mind a diákok, mind az iskola dolgozóinak egészségét. Kérem folyamatosan figyeljék az iskola honlapját, a KRÉTA naplót és az elektronikus levelező rendszerüket, mivel a megfelelő szabályok az adott helyzetnek megfelelően változhat.

 

Kecskemét, 2020.09.08.

A Kecskeméti Bolyai János Gimnázium Vezetősége

 

Közelgő események

No events

Eseménynaptár

March 2021
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

 

 

Tanulást segítő appok

Letölthető diákjaink által fejlesztett appok:

- App-a.apk

- dolgozapp.apk

- Learning_Machine_v1.apk

- Memoria.apk

- MilAxe.apk

- Pilots_Memory.apk

 

Megújult honlapunk

Kedves látogató!

Honlapunk megújult, a régi honlap anyagai továbbra is elérhetőek a itt:
archivum