Kezdőlap

A 2019/2020. tanévben a Bács-Kiskun megyei Szakács Jenő fizikaversenyen

Hornyák Máté Tamás 11. osztályos tanuló

5. helyezést ért el.

Felkészítő tanára: Vincze Zoltán

 

Ugyanezen a versenyen

Szpisják Bence Tibor 9. osztályos tanuló 11. Felkészítő tanára: Sikó Dezső


Kovács János 9. osztályos tanuló 12. Felkészítő tanára: 
SikóDezső

 

Perneki Dóra 10. osztályos tanuló 11. Felkészítő tanára: Kaló Judit

 

Kiss Bálint 11. osztályos tanuló 8. Felkészítő tanára: Vincze Zoltán

 

Ludányi Csongor Bence 12. osztályos tanuló 14. Felkészítő tanára: Sikó Dezső 

helyezést ért el.

Gratulálunk

 

A 12. d osztály német-angol nyelvi előkészítő csoportjának tanulói még 2019. decemberében tettek DSD II B2/C1 szintű német nyelvvizsgát iskolánkban, melynek eredményét most kapták meg. A vizsga nagyon jól sikerült, 15 tanuló vizsgázott, közülük 11 tanuló szerzett C1 és három tanuló B2 szintű nyelvvizsgát.

A DSD II vizsgát a német nyelvű külföldi iskolák kölni központja (ZfA – Zentralstelle für Auslandsschulwesen) szervezi. Kölnben állítják össze és javítják az írásbeli feladatokat, innen jelölik ki a szóbeli vizsga elnökeit. Az írásbeli és szóbeli vizsgák helyszíne mindig a tanulók saját iskolája. A szóbeli vizsgát diákjaink a háromtagú vizsgabizottságban jelenlévő tanáraik és a kijelölt német anyanyelvi lektor előtt teszik le. Magyarországon jelenleg 40 iskola – köztük a Kecskeméti Bolyai János Gimnázium – diákjai vehetnek részt a vizsgán. 

Mire jó a DSD II. nyelvvizsga?

 

 

Tisztelt Szülők! Tisztelt Tanulók!

A koronavírus helyzetre tekintettel a következőkről tájékoztatjuk Önöket:

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma állásfoglalása szerint a 2020/21-es tanév rendes tanítással kezdődik, de az iskoláknak a lehetőségekhez mérten figyelembe kell venniük a minisztérium által kiadott iránymutatást. Az iránymutatást EMMI az aktuális helyzetnek megfelelően módosította. A módosított Intézkedési Terv az ebben foglaltak helyi megvalósítására készült.  Ennek megfelelően visszavonásig a következők szerint szabályozzuk az iskolai munkát a Kecskeméti Bolyai János Gimnáziumban.

-      A tanítás minden nap 7.45-kor kezdődik.

-      Kérjük, hogy azok a diákok, akik augusztus 17.-e után érkeztek haza sárga vagy piros jelölésű országból, vagy jelenleg magas fertőzöttséget mutató országból (Horvátország, Franciaország, Ausztria, stb.) a hazaérkezésüktől számított 14 napig ne jöjjenek iskolába, ha nem rendelkeznek negatív koronavírus teszttel. Kérjük, a szülő e-mailben vagy telefonon jelezze az osztályfőnöknek ezt a helyzetet. A tanuló hiányzása igazolt lesz.

-      A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vegyen részt. Kérjük, a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket tapasztalnak, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha gyermekénél koronavírus gyanú vagy igazolt fertőzés van. 

-      Az a gyermek, tanuló, vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe. Hatósági házikarantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.

-      A tanulónál koronavírus gyanú, fertőzés, vagy hatósági házikarantén esetén a szülő az osztályfőnököt telefonon haladéktalanul értesíti és 6 órán belül írásban is tájékoztatja a tanuló aktuális helyzetéről és az alkalmazott intézkedésekről.

-      Az iskola dolgozóin, tanulóin kívül az intézménybe belépni csak az intézményvezető külön engedélyével lehet. Szülők külön engedély nélkül beléphetnek a gyermekük osztályának szülői értekezletének idejére.

-      Az osztálykereteket meghaladó iskolai rendezvények ellenkező intézkedésig elmaradnak. A szokásos gólyabál helyett az osztályok videós műsorban mutatkoznak be társaiknak.

-      A Szalagavató bál időpontját 2021.február 12-re halasztjuk, természetesen az akkor érvényes szabályok betartásával.

-      Kirándulásokat akár iskolai, akár osztály szinten ellenkező intézkedésig nem szervezünk.

-      Szakkörök csak osztályon belüli csoportoknak és intézményvezetői engedéllyel tarthatók. A tanulók ezeken csak szülői beleegyező nyilatkozattal vehetnek részt.

-      Az intézménybe történő belépés csak testhőmérséklet-mérés és kézfertőtlenítés után lehetséges. Mivel ez időigényes, kérjük, hogy a tanulók minden tanítási napon, ha van első órájuk 7:20 és 7:40 között érkezzenek az iskolába.

-      Kérjük, hogy minden diák, minden tanítási napon hozzon magával maszkot.

-      A folyosókon és az osztálytermen kívüli zárt közösségi terekben a maszk viselése mindenkinek kötelező.

-      Kérjük a szülők hívják fel gyermekeik figyelmét a rendszeres kézmosás, kézfertőtlenítés és a tisztasági szabályok betartásának fontosságára.

-      A mosdókban és a tantermekben kézfertőtlenítő és felületfertőtlenítő áll a diákok rendelkezésére, kérjük a szülőket, hívják fel a diákok figyelmét ezek használatára, veszélyességére és nem pazarló használatára!

-      A diákok a váltótermek elhagyása előtt a kihelyezett tisztítószerek és eszközök segítségével fertőtlenítsék a saját helyüket és tisztán adják át társaiknak.

-      A padokat a takarítók minden tanítási napon felületfertőtlenítővel áttörlik, a kilincseket, mosdókat, öltözőket szünetekben is fertőtlenítik.

-      A tanórai maszkviselésről a tanórát tartó tanár jogosult dönteni, saját maga és a diákok védelme érdekében kérheti a maszk viselését tanórán is. A tanuló is kérheti a csoporttól a tanórán a maszk használatát.

-      A maszkot mindenki köteles az előírásoknak megfelelően viselni.

-      A testnevelés órákat lehetőség szerint a szabadban tartjuk, a tantermeket az időjárástól függően órák alatt is szellőztetjük, szünetekben minden esetben.

-      Az ebédeltetésnél ügyelettel biztosítjuk a torlódások elkerülését, ennek megfelelően az ebédeltetés a szokásosnál tovább tarthat.

-      Annak érdekében, hogy a menzán elkerüljük az osztályok keveredését, az alábbi csengetési és csúsztatott ebédeltetési rendet vezetjük be:

-      1. óra     7.45–8.30  
2. óra       8.40–9.25  
3. óra       9.35–10.20  
4. óra      10.30–11.15   
5. óra      11.25–12.10   
9. D osztálynak a 10. és 11. évfolyamnak 9. és 12. évfolyam

6. óra

12.20 – 13.05

Ebédszünet

9. évfolyam 12.10 – 12.30

12. évfolyam 12.30 – 12.40

Ebédszünet

9. D és

10. évfolyam 13.05 – 13.20

11. évfolyam 13.20 – 13.35

6. óra

12.40 – 13.25

7. óra   13.35–14.15   
8. óra   14.20–15.00   
9. óra      15.00–15.40  

-      Az ebédlőbe lépés előtt kötelező a szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés.

-      Az ebédlőben közös használatra eszközök nem kerülnek kiadásra.

-      A menzához kirendelt két felügyelő ellenőrzi az ebédelés előtti kézfertőtlenítést és biztosítja az osztályok - lehetőségekhez képest legjobb - térbeni elkülönítését.

-      Az iskolai büfé előtt a felragasztott csíkoknak megfelelően kötelező a távolságtartás.

-      Nyomatékosan kérjük a szülőket, hogy betegség gyanúja (hőemelkedés, köhögés, stb.) esetén ne engedjék gyermeküket iskolába.

-      Ha az iskolába érkezéskor, vagy nap közben a tanulónál lázat vagy egyéb tüneteket tapasztalunk, az EMMI által kiadott protokollnak megfelelően a tanulót elkülönítjük, értesítjük a szülőt és az iskolaorvost. A szülő feladata a gyermek háziorvosának értesítése telefonon és gondoskodni a tanuló azonnali hazajuttatásáról. Az előírásoknak megfelelően ebben az esetben kérjük a tanuló hazavitelénél, vagy hazautazásánál a tömegközlekedés elkerülését! A háziorvos jogosult a további intézkedésekre.

-      A tanuló betegség miatti hiányzása esetén – a házirendben szereplőktől eltérően – az iskolába csak akkor jöhet, ha az első tanítási napon érkezéskor leadja az orvosi igazolást arról, hogy az intézményt látogathatja. Az igazolást az osztályfőnöknek, ha ő még nincs az intézményben, akkor az iskolatitkárnak kell leadni. Betegség miatti hiányzás után szülői igazolást most elfogadni nem tudunk. Betegség után az első iskolában töltendő nap előtti munkanapon kérjük jelezzék az osztályfőnöknek, hogy gyermekük a következő tanítási naptól iskolába kíván járni!

-      Amennyiben egy tanuló krónikus beteg, vagy vele közös háztartásban fokozottan veszélyeztetett személy él, és a szülő megítélése szerint veszélyes lehet a tanulónak a közösség látogatása, ezt a szülő az intézményvezetőnek írásban bejelentheti. Az intézményvezető a bejelentést tudomásul veszi. A tananyag pótlása a szülő és a tanuló felelőssége, de a szaktanárok a pótláshoz segítséget nyújtanak. Külön digitális tanórát a tanuló számára tartani nem tudunk.

-      A meghirdetésre kerülő szülői értekezleteket az aulában (ha az időjárás engedi, az udvaron) tartjuk, minden osztálynak külön napon, hogy a megfelelő távolság tartását biztosítani tudjuk. A szülők intézménybe történő belépésére ekkor is csak a fenti szabályok betartásával van lehetőség. Kérjük, a szülői értekezleten a tanulót csak egy szülő képviselje!

-      Esteleges digitális munkarend esetén a szabályokat a házirendünkben rögzítettük. Kérjük ezt mindenki olvassa el és adott esetben ennek megfelelően kapcsolódjanak be az oktatába.

Kérjük a szülők és a tanulók együttműködését, a szabályok betartását. Az Önök felelőssége is, hogy fenn tudjuk tartani az oktatás hagyományos formáját és megóvjuk mind a diákok, mind az iskola dolgozóinak egészségét. Kérem folyamatosan figyeljék az iskola honlapját, a KRÉTA naplót és az elektronikus levelező rendszerüket, mivel a megfelelő szabályok az adott helyzetnek megfelelően változhat.

Kecskemét, 2020.09.08.

A Kecskeméti Bolyai János Gimnázium Vezetősége

Tisztelt Szülők! Tisztelt Tanulók!

A koronavírus helyzetre tekintettel a következőkről tájékoztatjuk Önöket:

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma állásfoglalása szerint a 2020/21-es tanév rendes tanítással kezdődik, de az iskoláknak a lehetőségekhez mérten figyelembe kell venniük a minisztérium által kiadott iránymutatást. Ennek megfelelően visszavonásig a következők szerint szabályozzuk az iskolai munkát a Kecskeméti Bolyai János Gimnáziumban.

  • A tanítás szeptember 1-jén kedden 7.45-kor kezdődik.

A 2020/21-es tanév 2020. szeptember 1-én 7:45-kor kezdődik.

Megjelenés egyenruhában, tanévnyitó ünnepély jó idő esetén az udvaron 8:40-től.

Tankönyvosztás is ezen a napon lesz.

Az iskolában az osztálytermeken kívül a maszk használata kötelező. Kérünk mindenkit gondoskodjon saját használatú maszkról.

Azok számára akik sikeres adategyeztetési visszajelzést kaptak email-ben menzaigényről, már ezen a napon is biztosítunk ebédet.

 Iskolavezetés

Kedves Gólyák!

 

Szeretettel várunk Titeket 2020 augusztus 26-án (szerdán) 8 órától az iskolában.

Aki ebédet rendelt 850 Ft/nap összeget hozzon magával!

 

Szervezők

 

2020 augusztus 25-26.

Jelentkezni az iskola levelezési címén - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - a név, osztály, tantárgy megadásával augusztus 10-ig lehet.

A vizsgák pontos beosztásáról augusztus 19-ig mindenkit emailben értesítünk.

Nyári ügyelet 2020-ban:

 2020  július 1. és augusztus 19. között minden szerdán 8-12-ig.

Az elektronikus beiratkozás menete

a 2020/2021-es tanévre felvett diákok esetében

 

KÉRJÜK A SZÜLŐKET, A KRÉTA GONDVISELŐI HOZZÁFÉRÉSÜKET KÉSZÍTSÉK ELŐ!

Ha a szülő NEM rendelkezik gondviselői hozzáféréssel a KRÉTA rendszerben, abban esetben ideiglenes regisztrációra lesz szüksége:

1.  ha gyermeke valamelyik állami fenntartású intézményben tanul, akkor az általános iskola titkárságán vagy az általános iskola  intézményvezetőnek/helyettesnek jelezze a problémát, akik rövid időn belül ezt a típusú hozzáférést biztosítják a KRÉTA naplóhoz.

2. ha nem állami állami fentartású intézményben tanul gyermeke vagy a gondviselői hozzáférést  nem sikerül megszereznie az általános iskolától, akkor a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap oldalon a Beiratkozás középfokú intézménybe menüponton keresztül tud ideiglenes regisztrációt létrehozni.

Megjegyzés: A meglévő, általános iskolai KRÉTA-s gondviselői belépés használata – amennyiben van – azért előnyösebb, mint az ideiglenes létrehozása, mert a KRÉTÁ-s gondviselő belépés esetén a rendszerben tárolt személyes adatokat a program automatikusan betölti a beiratkozásos űrlapokra, így azokat nem kell beírni.

 

Közelgő események

No events

Eseménynaptár

September 2020
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

 

Nemzeti Összetartozás Napja 2020

 

 

Tanulást segítő appok

Letölthető diákjaink által fejlesztett appok:

- App-a.apk

- dolgozapp.apk

- Learning_Machine_v1.apk

- Memoria.apk

- MilAxe.apk

- Pilots_Memory.apk

 

Megújult honlapunk

Kedves látogató!

Honlapunk megújult, a régi honlap anyagai továbbra is elérhetőek a itt:
archivum