Home

Az iskola elérhetősége

Kecskeméti Bolyai János Gimnázium
Címe: 6000 Kecskemét, Irinyi u. 49.
OM kódja: 027945
Telefon: 76/482-071
Fax: 76/507-523
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Honlap: www.bolyai-kkt.sulinet.hu

 

Elérhetőségünk

A KIR személyi nyilvántartás központi karbantartása miatt, 2018 július 25. és 2018 augusztus 6. között nem áll módunkban jogviszony igazolást kiadni. 

 

Megértésüket köszönjük.

A szünidő alatt nyári ügyeletet tartunk: minden szerdán 9:00 és 13:00 óra között várjuk a szülőket és a tanulókat az iskola titkárságán.

Tankönyvosztásra augusztus 30-án és 31-én kerül sor. A beosztás augusztus 27-től olvasható a honlapon.

A gólyanapok augusztus 27-én 7.45-kor kezdődnek. Szeretettel váruk minden bolyais gólyát! A terembeosztást a tanulók aznap reggel a porta melletti hirdetőtáblán olvashatják.

A tanévnyitó ünnepség 2018, szeptember 3-án hétfőn, 7.45-kor kezdődik. Kérjük a diákokat, hogy 10 perccel korábban érkezzenek, és az osztálytermekben várják az osztályfőnököket. A tanévnyitón minden tanuló egyenruhában jelenjen meg.

 

A kecskeméti Bolyai János Gimnázium a 2017-2018-as tanévben ünnepelte fennállásának 30-dik évfordulóját.

A NTP-MŰV-17-0089. kódszámú pályázati projekt keretében ez alkalomból hoztunk létre egy egész estét betöltő, nyárestét idéző, kellemes hangulatú musicalt, melynek címe „Aparádé, avagy apák a köbön”. A darabban felcsendülnek egy népszerű együttes slágerei is.

A pályázati program megvalósítását a Nemzeti Tehetségprogram és az Emberi Erőforrások Minisztériuma pénzügyi támogatása tette lehetővé.

   

Az Appendix Alapítvány koordinálásában a Kecskeméti Bolyai János Gimnázium történelem munkaközössége egész tanévet átfogó tehetséggondozó programot valósított meg „Hírös város az Aafődön Kecskemét” címmel, amelynek középpontjában a 2018-as évben fennállásának 650. évfordulóját ünneplő Kecskemét, illetve a 2017/18-as tanévben alapításának 30. évfordulójára emlékező Kecskeméti Bolyai János Gimnázium történeti elemeinek – az iskola tanulóinak munkájára, aktivitására épülő – felkutatása és dokumentálása állt.

A tehetséggondozó projektünk „Programozott robotok és dronok felhasználása a környezeti hatások kutatásában” célja a műszaki és  természettudományos megismerés és érdeklődés felkeltése volt, a konkrét környezeti mérések és elemzések alapján. A robotok és dronok alkalmazásain keresztül megismerkedtek a tanulók a modern környezeti kutatás és védelem alapjaival. A programozási gyakorlatok összekapcsolták, megjelenítették az informatika, matematika és természettudományok szoros kapcsolatát és sokszínűségét. Az egyetemi életbe való betekintés szakmai orientációt, tájékozódást segítették. Az összehasonlító környezeti projekten keresztül a tanulók természettudományos ismerete bővült, műszaki, technikai ismerete gyarapodott. A méréstechnikai eszközök és feldolgozási programok a matematikai és digitális tudásukat is gyarapította. A fizikai, kémiai kísérleteken és csillagászati megfigyeléseken keresztül megismerkedtek a tanulók az aktuális környezetvédelem problémáival, lakókörnyezetüket szennyező forrásokkal és azok felszámolási lehetőségeikkel.

 

A projekt megvalósítása során a természettudományok mellett a műszaki tudományok (robotok és dronok építése ), informatika (robotok programozása és vezérlése), a csillagászat ( naptevékenységek kutatása a napfoltokon keresztül) kerültek alkalmazásra, felhasználásra.

Az elméleti ismereteik mellett a műszaki tudományokra is ráláttak, az informatika alkalmazásait a programozott robotokon és dronokon keresztül  alkalmazták. A mérések során új eszközökkel, szenzorokkal, az adatfeldolgozás új módszereivel és megjelenítésükkel gazdagodtak. A terepi munka során a gyakorlatban fedezték fel az elméleti tanulás, a tudás szerepét és fontosságát. A közös munka élménye személyiségük fejlődését, a felelősségérzet erősödését és társadalmi szerepét emelte ki. A tanulmányi versenyeken és konferenciákon való  eredményes részvételük az egyéni és közösségi bemutatkozás lehetőségét is megteremtette.

 

Iskolánk folyamatosan lehetőséget teremt az alternatív energiaforrások megjelenítésére és felhasználására. Az Utravaló-Út a tudományhoz pályázati projekt, az ÚT-2017-0002 pályázaton keresztül tanulói kutatási tevékenységet, értékes méréseket és megfigyeléseket végzett.

 

              

                                                  

A kutatási projekt ” Meteorológiai tényezők szerepe a gimnáziumi szélgenerátor energiatermelésében” szorosan kötődik a középiskolai természettudományos tantárgyak torzs anyagának kibővítéséhez, a tanulók műszaki ismereteinek és érdeklődésének kiszélesítéséhez. A tanév során a tanulmányi utak és versenyek mellett megépítésre került iskolánk elektromos kerékpártöltője, melyet teljes mértékben a működő szélgenerátorunk táplál. A gyakorlati tevékenységeink mellett előadások és bemutatok tették színessé kutatómunkánk lehetőségeit.

 

Kecskemét, 2018. június 28.                                                                        Antal Péter, Kolláth István, Remény Olivér

                                                                                                                                           ösztöndíjas tanulók

Nemrég érkezett haza a bolyaisok hét fős csoportja Bulgáriából, ahol egy német munkanyelvű Erasmus+ projekttalálkozón vettek részt. Négy országból érkeztek Várnába a dán, német, magyar és olasz diákok valamint tanárok, akik arra vállalkoztak, hogy a természettudományos tantárgyakhoz illetve az idegen nyelvek tanulásához kínált tanulójátékokat teszteljék és szükség esetén továbbfejlesszék. A projekt sikerét bizonyítja, hogy a beváltak mellett néhány saját fejlesztésű játékot is bevethettek a várnai iskola németül tanuló diákjai számára rendezett játéknapon, amelyet a találkozó résztvevői szerveztek és bonyolítottak le nagy sikerrel. 

A Kecskeméti Bolyai János Gimnázium egy tanulócsoportja 2018. június 18-19-e között rendhagyó tanulmányi úton vett részt az NTP-17- 0028-s pályázati projekt révén, Sikó Dezső és Laczkó József tanár urak szervezésében.


A csapat először a Paksi Nukleáriserőműben járt, ahol megtekintették a 4-es blokk működését, és az erőmű üzemeltetésének alapjaiba is betekintést nyertek. Ezt követően a Bátaapáti Hulladéktárolóban jártak, ahol a vezetés során a nukleáris hulladék elhelyezéséről kaptak képet. Bonyhádon a Petőfi Sándor Evangélikus Kollégiumban szálltak meg, ahol csillagászíti megfigyelést is végeztek, majd másnap Tompán folytatták a kiránsulást, ahol a Beliczay István erdőmérnök által alapított emlékerdőt járták be, amely az 1848/49-es szabadságharc hősei, valamint az 1956-os forradalomban elesett diákok emléke előtt tiszteleg. Azon soproni diákok előtt, akik a megtorlás miatt Kanadában kényszerültek folytatni életüket. A csapat tisztelete jeleként megkoszorúzta az erdőség közepén lévő kopjafát.

 

Ericsson-díjat kapott Sikó Dezső tanár úr, a fizika népszerűsítéséért végzett elhivatott tanári munkájának elismeréseképpen.

A díj átadásakor a következő szavakkal méltatták munkásságát:

Tehetséges, érdeklődő tanulói számára folyamatosan szervez szakköröket, ahol az elmélet mellett sokat kísérleteznek. Környezeti és energetikai összehasonlító méréseivel számos tanulónak adott lehetőséget a digitális technika alkalmazására, drónok és robotok felhasználására. Gyakran szervez tanulmányi kirándulásokat kutató központokba, üzemekbe és egyetemekre. Tanítványaival rendszeresen részt vesz különféle kutató és tehetséggondozó tevékenységekben, fizikaversenyeken. Diákjai ezeken több, országosan is kimagasló eredményt értek el, a megszerzett ismereteiket pedig továbbtanulásuk és pályájuk során is eredményesen kamatoztatják.

Tudását és tapasztalatait nemcsak iskolán belül, hanem iskolán kívüli tevékenysége során is megosztja és publikálja, ezzel is segítve a modern oktatási módszerek, technikák és eszközök elterjedését. Számos szemléltető, didaktikai eszközt készített, melyekkel sikeresen vett részt fizika tanári rendezvényeken.

Gratulálunk!

A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából az idei tanévben a kárpátaljai magyarság helyzete került a középpontba, mivel iskolánk delegációja a tavasszal az aknaszlatinai Bolyai János Középiskolában járt a Bolyai nevet viselő kárpát-medencei iskolák XVII. találkozóján, a BIT-en. A június negyediki rendezvényen az utazás során tett megfigyeléseiről a küldöttség két tagja, Barna Beatrix és Szíjjártó Dávid tizenegyedikes tanuló tartott egy vetített képes szép előadást iskolánk diákjainak és tanárainak.

 

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries