Home

Az iskola elérhetősége

Kecskeméti Bolyai János Gimnázium
Címe: 6000 Kecskemét, Irinyi u. 49.
OM kódja: 027945
Telefon: 76/482-071
Fax: 76/507-523
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Honlap: www.bolyai-kkt.sulinet.hu

 

Elérhetőségünk

A pályázati program megvalósítását a Nemzeti Tehetségprogram és az Emberi Erőforrások Minisztériuma pénzügyi támogatása tette lehetővé.

   

Az Appendix Alapítvány koordinálásában a Kecskeméti Bolyai János Gimnázium történelem munkaközössége egész tanévet átfogó tehetséggondozó programot valósított meg „Hírös város az Aafődön Kecskemét” címmel, amelynek középpontjában a 2018-as évben fennállásának 650. évfordulóját ünneplő Kecskemét, illetve a 2017/18-as tanévben alapításának 30. évfordulójára emlékező Kecskeméti Bolyai János Gimnázium történeti elemeinek – az iskola tanulóinak munkájára, aktivitására épülő – felkutatása és dokumentálása állt.

A fő kutatási területek a következők voltak: Kecskemét történetének áttekintése a kezdetektől a rendszerváltozásig, kiemelten a török kor, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc, a dualizmus kora, a két világháború hatása, illetve az 1956-os forradalom és szabadságharc története; továbbá a város jelene; Kecskemét híres szülöttei, így Katona József és Kodály Zoltán; valamint a város iskolái és közművelődési intézményei; emellett a Bolyai Gimnázium története.

A program alapját a tanulók egyéni és csoportos tevékenysége képezte. A diákok a meghatározott témákat tanári irányítás mellett önálló kutatásaik alapján dolgozták fel és jelenítették meg. A projekt megvalósításában hatékony segítséget adtak a város közművelődési intézményeinek – így a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, illetve a Kecskemét Katona József Múzeum – munkatársai, illetve programjai, amelyeken egyénileg és csoportosan is részt vettek a diákok. A kutatómunka lehetővé tette az iskolai könyvtár állományának jobb megismerését is.

A projekt célja az volt, hogy fejlődjenek a tanulók tanulási stratégiái és tudásmegosztási, önkifejezési képességei, miközben új ismeretekre tesznek szert mind a város, mind az iskola múltjával és jelenével kapcsolatban, ami által erősödik a városhoz és az iskolához való kötődésük. Emellett az is fontos szempont volt, hogy a megszerzett tudás az egész iskola számára hozzáférhetővé váljék. Erre a célra szolgáltak azok a város- és iskolatörténeti tablók, amelyeket a résztvevő diákok készítettek, s amelyekből a tanév során tematikusan válogatva több kiállítás is született (iskolatörténeti kiállítás, várostörténeti kiállítás, holokauszt emléknapi kiállítás). A tanulók kezdeményezésére az általuk gyűjtött anyagra épült a március 15-ei iskolai műsor is, emellett tanulói produktumot jelentenek a Bolygató című iskolaújság 72. számában közzétett, az Öreg diáktalálkozón készített interjúk is.

A projekt arra is lehetőséget adott, hogy a résztvevők versenyhelyzetben is kipróbálják magukat, erre szolgált a város- és iskolatörténeti vetélkedő, amely tovább fejlesztette a csoportmunkában, illetve a kreatív feladat megoldásban való jártasságot, s a szóbeli kifejezőképességet. Mivel a vetélkedőbe az iskola minden érdeklődő tanulója bevonásra került valamilyen formában, így az is a tudásátadás, tudásmegosztás lehetőségét biztosította.

Az Appendix Alapítvány – a projekt sikerét látva – lehetőségei szerint, a jövőben is támogatni kívánja a történelem munkaközösség kreatív tanulásszervezési törekvéseit.

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries